Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Elevhälsoteam på Lycée Français Saint Louis

fr

Elevhälsoteam på Lycée Français Saint Louis

Elever med svårigheter uppmärksammas och har en självklar rätt till hjälp och stöd.

Skolans båda elevhälsoteam (primaire och secondaire) ses varannan vecka för att behandla de fall som har signalerats av personal på skolan gällande elever med olika typer av svårigheter.

 

Medlemmarna i Elevhälsoteamet i primaire är de följande:

Maël Renault, biträdande rektor för låg- och mellanstadiet

Catherine Puumala, skolsköterska
Rebecca Lemberger, svensk biträdande rektor

Isabelle Schussler , fritidsföreståndare

Kajsa Niklasson, kurator

Kristina Piltz-Maliks, skolpsykolog

Yasmina , skolpsykolog

 

Medlemmarna i Elevhälsoteamet i secondaire är de följande:

Laurent Cantuel, rektor

Olivier Cureau, elevvårdsansvarig högstadiet/gymnasiet

Catherine Puumala, skolsköterska
Rebecca Lemberger, svensk biträdande rektor

Kajsa Niklasson, kurator

Kristina Piltz-Maliks, skolpsykolog

Pia Bergendalh, specialpedagog

 

Skolläkaren kan även konsulteras om behov finns.
All information som behandlas i Elevhälsoteamet är konfidentiell.