Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Skolhälsovården

fr

Elevhälsoteamet

På Lycée Francais Saint Louis finns ett elevhälsoteam (CSED) som träffas en gång i veckan. 

 

I elevhälsoteamet ingår:

  • Laurent Cantuel, rektor
  • Elsa Rodriguez, rektor för låg och mellanstadiet
  • Rebecca Lemberger, Svensk Biträdande Rektor
  • Olivier Cureau, CPE
  • Kajsa Nicklasson/Karin Hintze, skolkurator
  • Charlotte Belhomme, skolsköterska
  • Pia Bergendahl, specialpedagog
  • Kristina Plitz-Malik, skolpsykolog
  • Isabelle Schussler, fritidsföreståndare

 

Handlingsplan och policy ANT : Handlingsplan och policy ANT Lycee Français saint Louis Stockholm