Skolan
Undervisningen
Avdelningar
Sep
14

Information om val av föräldrarepresentanter till skolråd och styrelse

fr

Kära föräldrar,

På informationsmötet den 19 september bestämdes att tiden för att lämna in kandidaturer (listor för skolrådet) till valen av föräldrarepresentanter ska förlängas till den 21 september.

Det är följande instanser som berörs:

SKOLRÅDET
Skolrådet består av
Ø  6 medlemmar från administrationen

–          Kultur- och vetenskapsrådet från franska ambassaden

–          Skolans rektor

–          Skolans ekonomichef

–          Skolans elevvårdsansvarig

–          Ansvarig på förskola, låg-mellanstadiet

–          Svenska studierektorn

Ø  6 valda representanter för skolans personal (väljs för 1 år)

Ø  6 valda representanter för nyttjanderättshavarna : 2 elever och 4 föräldrar (väljs för 1 år)

Man röstar inte på en speciell kandidat, utan på en ”lista”. De föräldrar som önskar kandidatera ska därför anmäla sig i grupper (min 2 personer och max 8 personer på varje lista).
Varje ”lista” (grupp av föräldrar) ska skicka in en beskrivning på sig och vad de önskar åstadkomma i skolrådet, detta senast den 21 september.

STYRELSEN
Skolstyrelsen består av
Ø  3 medlemmar från administrationen

–          Kultur- och vetenskapsrådet från franska ambassaden

–          Chefen från franska konsulatet

–          Skolans rektor

Ø  3 av styrelsen invalda medlemmar (utan tillhörighet till skolan), varav en är styrelseordförande

Ø  3 valda representanter för skolans personal (väljs för 2 år)

Ø  3 valda representanter för föräldrarna (väljs för 2 år)

Skolans ekonomichef och rektor för förskola, låg-och mellanstadiet kan sitta med på mötena för eventuell rådgivning.

Tre föräldrarepresentanter ska väljas om i år (väljs för 2 år). Varje kandidat gör en individuell kandidatur.
De föräldrar som önskar kandidera ombeds skicka sin presentation till rektorsexpeditionen, senast den 21 september

Efter den 21 september kommer dessa presentationer skickas ut till föräldrarna.

Med vänlig hälsning
Sophie Maraux
Rektor