Perioden för återinskrivning 2023-24 är öppen

Bästa föräldrar / vårdnadshavare,   Jag är glad att kunna informera er om att perioden för återinskrivning kommer vara öppen från 21 april till 10 maj 2023.  Liksom tidigare år kommer återinskrivningen av ditt/dina barn endast att ske online, via EDUKA-plattformen, som ni hittar genom att klicka på denna länk (eller på skolans hemsida, under fliken Inskrivninsprocessen):  https://lfsl.eduka.school …

Läs mer