Flyttprojekt LFSL

Vid ett informationsmöte den 10 april, anordnat av styrelsen för Stiftelsen Lycée Français Saint Louis, meddelades att det är nödvändigt för LFSL:s framtid att överväga en flytt av delar av sin verksamhet till nya lokaler. Nedan finner ni länkar till ett dokument med mer detaljerad information kring anledningen till detta projekt, de olika modaliteterna på kort och medellång sikt, samt ett dokument med avsikt att ge svaren på de viktigaste frågorna kring projektet.

Flyttprojekt LFSL

Flyttprojekt LFSL – Q&A