Information COVID-19, 2020-03-16

Bästa föräldrar,

Som tillkännagavs i fredags har AEFE-delen av LFSL (Élémentaire, Collège och Lycée) beslutat att från och med idag inte längre ta emot elever i lokalerna och att istället inrätta distansutbildning tillsvidare.

Detta beslut, som fattades i överenskommelse med styrelsen och den franska ambassaden, följer Frankrikes direktiv i kampen mot Covid-19. De svenska myndigheterna har ännu inte vidtagit samma åtgärder som Frankrike eller våra grannländer (Danmark, Norge). Säkerhetsinstruktionerna och reglerna förstärks ändå på skolnivå och det är ansvaret för varje skolas huvudman i Sverige att vidta alla åtgärder de anser nödvändiga.

Föräldrar som arbetar inom den medicinska sektorn och mer specifikt i bekämpningen av Covid-19, kan kontakta administrationen i händelse av stora svårigheter för barnomsorgen. Tillsammans försöker vi att hitta en lämplig lösning.

För att följa utvecklingen av situationen, skicka oss all information om ditt barn eller om du testar positivt för Covid-19 via e-post covid19@lfsl.net.

För pedagogisk kontinuitet är det viktigt att skapa en struktur så mycket som möjligt under elevens dag och undvika grupperingar.

  • För Collège & Lycée hölls ett möte i morse med lärarna och information om organisationen kommer att skickas till er under dagen.
  • För låg- och mellanstadiet kommer ett möte att äga rum i eftermiddag och information skickas till er i slutet av dagen.
  • Om familjer stöter på problem för att säkerställa denna kontinuitet på grund av brist på lämplig utrustning (dator eller wifi), vänligen meddela oss via e-post covid19@lfsl.net och vi kan överväga att låna ut en dator, så länge vi har några tillgängliga.

För er information, så kommer en “hotline” att tillhandahållas varje dag från 9.30 till 12.30. Besök görs efter överenskommelse endast mellan 9.00 och 16.00.
Om ni har några frågor kan ni skriva till covid19@lfsl.net.

Det är viktigt för oss att upprätthålla dialogen med alla familjer i denna osäkra och ovanliga situation. Vi ber er dock visa förståelse för genomförandet av dessa åtgärder och kommer att hålla er informerade om de åtgärder som vidtas allteftersom situationen utvecklas.

Hälsningar,

Laurent Cantuel
Rektor