Information och välkomnande till våra elever på Fritids den 10 januari 2022

Kära föräldrar,
Från och med måndagen den 10 januari 2022 får vi äran och nöjet att välkomna alla elever från CP till CM1 som önskar plats på Périscolaire-Fritids. De många elever som tidigare inte kunnat dra nytta av en lagstadgad plats efter skoldagens slut kl 15:00, och under skolloven, kommer att återförenas med sina kamrater, från början av vårterminen.

Som i alla andra skolor i Sverige kommer nu alla skolans barn att kunna delta i en sammanhängande verksamhet, under hela dagen, tillsammans med professionell och omtänksam personal. Under ledning av Fritidschef Ann-Catrin Olausson, legitimerad lärare Fritidshem, och hela skolledningen, välkomnar vi, till vår stora glädje, den stora majoriteten av personalen på nuvarande fritids. Vi har även anställt ny personal till varje arbetslag för att välkomna nya barn.

Barnens välbefinnande och hälsa kommer, i enlighet med vårt skolprojekt, att stå i centrum för alla pedagoger, under ledning av ett kvalificerat och erfaret team. Naturligtvis kommer läroplanen (LGR11) att följas noggrant: vårt skolprojekt kombineras mycket väl med dess svenska innehåll. Slutligen kommer ett ökat samarbete mellan de olika medlemmarna i utbildningsgemenskapen – Morgonomsorg, elevassistenter, lärare, språklärare, fritidspersonal – att utvecklas, med elevernas bästa för ögonen.

Vi ser fram emot att möta ditt barn på Périscolaire-fritids, som kommer att fortsätta med sina gängse aktiviteter, samt utveckla nya innovativa och stimulerande aktiviteter, och önskar dig god jul och gott nytt år,

Vänliga hälsningar,
LFSL:s styrelse och Skolledning