Ekonomisk Förordning

Ekonomisk Förordning

För att kunna godkännas måste ansökan till Lycée Français Saint Louis i Stockholm bekräftas genom en underskriven ekonomisk förordning.

Detta dokument skickas ut samtidigt med platserbjudandet och det måste undertecknas av båda vårdnadshavarna. Den ekonomiska förordningen gäller under hela elevens skolgång på Lycée Français Saint Louis.