Skolavgifter

De årliga skolavgifterna för barn med ett svenskt personnummer* , som är folkbokförda i Sverige och för vilka skolan erhåller skolpeng, är:

11 550 SEK / CP till CM2 (Låg- och mellanstadiet)
12 700 SEK / 6ème till 3ème (Högstadiet)
14 450 SEK / 2nde-Terminale (Gymnasiet)* ej inkluderat “samordningsnummer”, “tillfälligt personnummer” eller det barn vars ansökan om folkbokföring ännu inte har validerats av de lokala myndigheterna.

FULL AVGIFT

För barn på gymnasienivå vars föräldrar inte är EU / ESS / schweiziska medborgare såväl som barn, på alla nivåer, för vilka skolan inte har erhållit en garanti för att kommunerna ger skolpeng vid det datum platsen erbjuds, är den årliga skolavgiften 147 000 kronor per skolår (full avgift).
Återbetalning kan sedan ske i proportion till den skolpeng som skolan eventuellt erhåller från kommunen senare under skolåret. Om eleven inte erhåller något personnummer måste full avgift betalas.

RABATT FÖR FAMILJER MED MÅNGA BARN

Rabatt på skolavgiften ges till familjer med flera barn på vår skola. Rabatten ges från och med första klass (CP); 15% för det tredje barnet, 20% för det fjärde, 25% för det femte och ytterligare barn.

SKOLAVGIFT FÖR VARJE PÅBÖRJAD TERMIN

Skolavgift måste betalas för varje påbörjad termin. Vid avbrott mitt i en termin återbetalas inte skolavgiften för den pågående terminen.

Skolavgifterna bestäms och kan anpassas av styrelsen för Stiftelse Lycée Français Saint Louis. De faktureras i två omgångar; en faktura för höstterminen och en faktura för vårterminen.

Avgifter för Förskola och Fritids

Lycée Français förskola och Fritids tillämpar maxtaxa, avgifter som fastställs av Stockholms Stad baserade på hushållets inkomst, med ett kostnadstak.