LFSL – Information beträffande COVID-19

Bästa Föräldrar och elever,

Vänligen se nedan en uppdatering av situationen beträffande COVID-19 på LFSL.


Ledningen träffas varje morgon för att gå igenom situationen och vidta nödvändiga åtgärder.

Än så länge överväger vi inte att stänga skolan, men utesluter inte att detta händer senare, beroende på hur situationen utvecklas.
Vi har bett våra lärare att tänka på hur man organiserar distansutbildning i händelse av stängning.
Även om vi skulle stänga skolan, skulle det finnas en kontinuitet i utbildningen tack vare verktyg för att kunna arbeta på distans (Pronote, messenger, skype etc.).

Vänligen se nedan en påminnelse om de åtgärder som vidtagits på vår skola:

  • Avbokning av skolresor och utflykter i Sverige och utomlands tillsvidare.
  • Respektera hygieniska åtgärder och särskilt skyldigheten för alla elever att tvätta händerna vid skolans ingång, efter rast och före maten.
  • Personal och barn som varit i en riskzon eller i kontakt med en smittad person måste sättas i karantän i 14 dagar.
  • Sjuk personal och barn måste stanna hemma
  • Personal och barn i riskzonen (äldre, personer med hjärt-kärlsjukdom, andningsfunktioner, diabetes etc.) uppmanas att vara mycket vaksamma och vidta nödvändiga åtgärder.

Ni hittar mer information om situationen i Sverige på länkarna nedan:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Med tanke på överbelastningen av våra administrativa team på grund av denna komplexa situation och de många e-postmeddelanden som mottagits från familjer, är det tyvärr inte möjligt för oss att svara på dem alla.
Tack för att ni kontrollerar er e-post regelbundet för att hålla er informerade.

Vänliga hälsningar,
Laurent Cantuel
Rektor