MELODYS, musik för att hjälpa mot inlärningssvårigheter

Som en del av skolprojektet och särskilt i sin önskan att stödja elever med särskilda behov under hela sin skolgång, har LFSL sedan två år tillbaka implementerat Mélodys-metoden, som är en musikalisk pedagogik specialiserad på inlärningssvårigheter (dys, tdah, HPI).

Vad är Mélodys-metoden?

Mélodys-metoden är ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som innefattar: en specifik musikpedagogik anpassad till dysstörningar och kognitiv förbättring genom musik.

Denna multisensoriska pedagogik involverar samtidig auditiv, visuell, motorisk och verbal aktivitet. Det låter dig bryta ner de kognitiva elementen i inlärning, passera genom isolerade ljudparametrar för att utveckla en fin uppfattning. Sedan monteras dessa element gradvis för att stödja den förväntade förbättringen (exempel: läraren sjunger korta och långa ljud och barnet skriver dem i realtid).

Denna metod kombinerar rytmisk stimulering, att involvera kroppen i instrumentalt lärande (motoriska färdigheter eller med kroppen som instrument) och att utveckla koordination / balans mellan de två hjärnhalvorna / motoriska färdigheter.

Fördelarna med denna metod

Musikalisk utövning har effekter på kognitiva och språkliga färdigheter och på de brister som observerats hos dyslektiker. Flera studier visar att barn genom att lära sig att uppleva musikaliska ljud förbättrar sin uppfattning om språkets ljud och sin läsning. Effekten av Mélodys-metoden stöds av flera studier som genomförts på senare år på flera grupper av dyslektiska och icke-dyslektiska barn.

Mélodys används i flera miljöer, såsom på musikkonservatorier, hos logopeder och i skolor, vilket är fallet på LFSL. Melodys erbjuds här på eftermiddagarna som en musikateljé en timme i veckan för elever med särskilda behov.
Alexandre Pier Federici, musiklärare vid LFSL, är utbildad i Mélodys och de resultat som kunnat ses de senaste åren är mycket uppmuntrande och har redan visat fördelarna med denna metod. ”Personer med dyslexi har avvikelser i strukturen för vissa kortikala kopplingar. Musikalisk praxis ändrar således kortikala strukturer permanent, främst på nivån för deras kopplingar. Vi har sett elever göra extraordinära framsteg som ett resultat av deras deltagande i Melodys! » säger Alexandre Pier Federici nöjt.

För mer information: MELODYS

Övning med kroppen som instrument