Mösspåtagningen

Lite försenat på grund av Covid-19-situationen och med respekt för smittskyddsåtgärderna, fick eleverna i Terminales den 26 maj sina studentmössor.
Svensk biträdande rektor, Rebecca Lemberger, inledde ceremonin, vilken hölls utomhus, och talade om studentmössans symboliska värde och tradition.
I Sverige får eleverna i sista året på gymnasiet en studentmössa, som en symbol för slutet av gymnasiestudierna. Efter mösspåtagningen har eleverna rätt att bära dem när de vill, även under lektionerna, tills de får sin examen, eller “Baccalauréat”, enligt traditionen.

Rektor, Laurent Cantuel, som också närvarade vid ceremonin, tog tillfället i akt att gratulera eleverna i Terminale, som han menade gjort ett anmärkningsvärt jobb trots den komplexa situationen i och med distansundervisningen. Tillsammans med musikläraren Alexandre Pier Federici avslutades ceremonin med att sjunga den traditionella “Studentsången”, som eleverna måste lära sig utantill inför studentceremonin som i år hålls den 12 juni för en mindre samling.

Se filmen till sången på vår Facebook-sida