Uppdrag och Pedagogiskt Projekt

VÅRT UPPDRAG

Kombinera styrkorna i de franska och svenska utbildningssystemen för alla eleverns framgång och välbefinnande.

LFSL har en unik pedagogisk utformning, som kombinerar de franska och svenska utbildningssystemens styrkor.

VÅRA VÄRDERINGAR

RESPEKT – Respekt hjälper till att erkänna, acceptera, uppskatta och förbättra andras egenskaper, deras skillnader och deras rätt att leva i en hälsosam gemensamhet baserad på normer och institutioner.

VÄLMÅENDE – lycka i skolan är en nyckelfaktor för både elever och lärare. Från fysisk hälsa till mental hälsa och en vänlig atmosfär bidrar till att alla kan trivas tillsammans .

FRAMGÅNG – Varje person är unik och tar med sig personliga egenskaper och talanger som bara väntar på att utvecklas. Lusten att vilja lyckas är en återspegling av färdighet, energi och viljestyrka som används för att uppnå sina mål. Skolan är där för att hjälpa eleven att nå toppen av sin förmåga.

SKOLANS PROJEKT

I linje med LFSL:s uppdrag och värderingar, kretsar skolans projekt för 2022-2025 kring tre axlar centrerade på elevernas välbefinnande och framgång.

HELA SKOLPROJEKTET