Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Elevhälsoteam på Lycée Français Saint Louis

fr

Elevhälsoteam på Lycée Français Saint Louis

Elever med svårigheter uppmärksammas och har en självklar rätt till hjälp och stöd.

Skolans båda elevhälsoteam (primaire och secondaire) ses varannan vecka för att behandla de fall som har signalerats av personal på skolan gällande elever med olika typer av svårigheter.

 

Medlemmarna i Elevhälsoteamet i primaire är de följande:

Maël Renault, biträdande rektor för låg- och mellanstadiet

Rebecca Lemberger, svensk biträdande rektor
Isabelle Schussler, fritidsföreståndare
Catherine Puumala, skolsköterska
Kajsa Niklasson, kurator
Yesmina Scally, skolpsykolog
Anne Rougnaux, speciallärare
Mohamed Drissi, speciallärare
Gina Thiebaut, speciallärare

 

Medlemmarna i Elevhälsoteamet i secondaire är de följande:

Laurent Cantuel, rektor

Rebecca Lemberger, svensk biträdande rektor
Olivier Cureau, elevvårdsansvarig högstadiet/gymnasiet
Catherine Puumala, skolsköterska
Kajsa Niklasson, kurator
Yesmina Scally, skolpsykolog
Pia Bergendalh, specialpedagog

 

Skolläkaren kan även konsulteras om behov finns.
All information som behandlas i Elevhälsoteamet är konfidentiell.