Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Presentation

fr

Lycée francais St Louis bildades 1959 och styrs av Stiftelsen Lycée francais St Louis i Stockholm och har slutit avtal med AEFE.

Stiftelsen driver två enheter. Dels förskoledelen, som inte tillhör AEFE och som tar emot totalt 72 barn till både småbarns- och storbarnsavdelningen, vilka sedan har möjlighet att börja i första klass (CP). Dels den internationella delen som tar emot elever från första klass till och med åk 3 på gymnasiet och som tillhör AEFE och följer fransk läroplan.

Lycée Français Saint Louis tar under 2015-2016 emot ca 633 elever mellan 6 och 18 år. Vi är en från skolinspektionen godkänd internationell skola, med grundskola och gymnasium. Grundskolan innehåller « école élémentaire » (låg- och mellanstadiet) från CP (då barnen är 6år) till CM2, och « collège » (högstadiet) från 6e till 3e. Gymnasiet kallas « lycée » från 2nde till Terminale. Denna struktur följer samma linje som övriga franska skolor i AEFE. Skolan har ett avtal med AEFE-Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, nätverk med 494 franska utlandsskolor som finns i 135 länder världen över.

Lycée Français Saint Louis grundskola och gymnasium har som främsta uppgift att förmedla undervisning på franska enligt de franska kurs- och timplanerna fastställda av det franska utbildningsdepartementet. Men dessutom undervisas även ämnena svenska och svensk samhällskunskap/historia enligt svensk läroplan.

Undervisningen förbereder till Brevet (slutprov i slutet av 3e/9an) och Baccalauréat (studentexamen), men även språkprov (Cambridge för engelska och DELE för spanska). Elever med svenska som modersmål kan avsluta sin studier på gymnasiet med svenskt gymnasieexamen.

Den kompetenta lärarkåren består av såväl behörig utsänd personal från Frankrike som lokalanställda franska och svenska behöriga lärare.

Alla elever får även undervisning i svenska fr o m CP (åk 1) vilket möjliggör dels eventuell senare övergång till svenskt skolsystem, dels fortsatta studier på svenskt universitet eller högskola.

 

Avtalet med AEFE: Convention AEFE-Fondation Lycee Français St Louis de Stockholm

Svensk skollag – de kapitel som en internationell skola följer: Skollag kapitel 6 och 24