Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Inskrivningar 2017-2018

fr

Inskrivningar 2017-2018

Perioden för inskrivningar 2017/2018 har börjat

Lycée Français Saint Louis uppdrag:

Alla skolor som tillhör AEFE : Agence de l’Enseignement Français à l’Etranger, har tre uppdrag :

 • Skolarisera franska barn som bor i värdlandet
 • Skolarisera lokala barn vars familjer har valt det franska skolsystemet
 • Skolarisera barn från andra nationaliteter vars familjer har valt det franska skolsystemet

Våra mål är att det franska språket och den franska kulturen ska genomsyra vår skola samt låta eleverna som går här öppna upp sig för vårt värdland: Sverige.

Vi följer den franska läroplanen och har därmed möjlighet att låta eleverna pröva för de franska examina DNB – Diplôme National du Brevet – i slutet av troisième (årskurs 9) samt Baccalauréat i slutet av Terminale (sista året på gymnasiet).

 

 1. Från CP till troisième (grundskolan)

För att följa Skolverkets regler avseende internationella skolor gäller följande urvalsgrunder för nyinskrivningar på Lycée Français Saint Louis de Stockholm vid fler sökande än platser :

 • barn/ungdomar från franska familjer som bor i Sverige under en begränsad tid som kommer från det franska skolsystemet (t.ex. en AEFE-skola),
 • barn/ungdomar som kommer från det franska skolsystemet (t.ex. en AEFE-skola) i Sverige,
 • syskonförtur,
 • kötid

 

 1. Gymnasiet

För att följa Skolverkets regler avseende internationella skolor gäller följande urvalsgrunder för nyinskrivningar på Lycée Français Saint Louis de Stockholm vid fler sökande än platser :

 • ungdomar från franska familjer som bor i Sverige under en begränsad tid,
 • ungdomar som bor i Sverige som vill ha en fransk Baccalauréat och som har tillbringat hela skolgången i det franska skolsystemet,
 • barn som kommer från det franska skolsystemet (t.ex. en AEFE-skola) i Sverige,

 

Viktigt:

Alla barn/ungdomar som inte kommer från det franska skolsystemet genomgår ett nivåtest.

 

Inskrivningsavgifter

Tillsammans med inskrivningsbrevet får ni en faktura på en inskrivningsavgift om 1.500 SEK. Inbetalningen bekräftar inskrivingen.

 

Inbetalningen sker på något av följande sätt:

 • Via bankgiro 5605-5262
 • Via skolans bankkonto på SEB 5284-10 031 59

SWIFT-kod: ESSE SE SS

IBAN : SE 3750000000052841003159

 

 

Ekonomisk förordning och skolavgifter från CP till Terminale:

All inskrivning på Lycée français de Stockholm medför ett accepterande av den ekonomiska förordningen som presenteras i pdf-dokumentet nedan: ett dokument som ska ifyllas i samband med inskrivningen, som ska signeras av elevens lagliga vårdnadshavare och som gäller så länge eleven går på skolan.

Reglement financier LFSL

 

 • 11 000 sek per barn/läsår för barn med personnummer. På skolans sekretariat hjälper de er gärna med detta.
 • x sek per barn/läsår för barn utan personnummer. Det är bra om ni kontrollerar detta innan ni skriver in er eftersom ni måste betala denna summa om ert/era barn inte har något personnummer.

 

För varje påbörjad termin debiteras full avgift.

Inskrivningsblanketterna för de olika årskurserna kan laddas ner nedan (pdf):

Blnakett för élémentaire: inscription elementaire 2017

Blankett för collège: inscription college 2017

Blankett för lycée: inscription lycee 2017

 

Lycée Français Saint Louis de Stockholm

Bureau des inscriptions

Essingestråket 24

112 66 Stockholm

Tél. : +468 441 30 30

e-mail : secretariat@lfsl.net