Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Praktisk information

fr

Inskrivning

För grundskolan och gymnasiet följer vi skolverkets regler för internationella skolor. Från åk 1 måste barnen vara fransktalande för att kunna följa undervisningen. Elever som kommer från det franska skolsystemet antas på grundval av föregående skolas utlåtande eller terminsbetyg. Barn som inte kommer från det franska skolsystemet antas först efter att ha träffat lärare som prövar elevens kunskaper för att sedan kunna föreslå lämplig nivå och klasstillhörighet.

 

Handlingar att lämna in i samband med inskrivningen: Intyg om tidigare skolgång , personbevis eller utdrag ur födelsebok.

 

Vid höstterminens början : Intyg från tidigare skola att elev inte längre är inskriven utan har begärt sitt utträde, senaste terminsbetyg med utlåtande om fortsatta studier och uppflyttning till nästa klass, hälsojournal.

 

Inskrivningsavgift : Med det brev som bekräftar antagningen sänds en faktura på 1500 SEK som inskrivningsavgift (summan återbetalas ej). Först vid betalningen av denna avgift är inskrivningen giltlig.

 

Inbetalningen sker:

  • Antingen via bankgiro 5605-5262
  • Eller direkt på skolans konto SEB 5284-10 031 59

 

SWIFT-kod: ESSE SE SS

IBAN : SE 3750000000052841003159

Det går också att utfärda en check på 167€ från en fransk bank.

 

Skolavgifter :

Skolavgifterna fastställs av Lycée Français Saint Louis styrelse och faktureras till familjerna i två omgångar, i september och i januari. Varje påbörjad trimester måste betalas helt och hållet.
Från årskurs 1 (CP) till årkurs 3 i gymnasiet (Terminale)

11 000 SEK per läsår för barn med personnummer, folkbokförda i Sverige.

 

Viktigt:

Barn till diplomater utanför den europeiska unionen som går på gymnasiet  (2nde-1ère-Tale) får inte skolpeng av svenska staten. Skolavgiften per läsår blir därmed 70 000 SEK.

 

Mycket viktigt:

Nyanlända till Sverige måste skaffa ett personnummer så snart som möjligt (före 12 september eller 12 februari).

För mer information:

www.migrationsverket.se

www.skatteverket.se
Flerbarnsfamiljer beviljas nedsatta avgifter från CP (åk1):
– 15 % för det tredje barnet som skrivs in på skolan,
– 20 % för det fjärde barnet och de följande.

 

Stipendier
Stipendier beviljas av AEFE (organisation för fransk undervisning i utlandet) till franska barn beroende på familjens inkomst. För ett begränsat antal täcker de helt eller delvis skolavgifterna.

Ansökningshandlingar kan hämtas på Frankrikes konsulat. De skall lämnas på konsulatet enligt de datum som är faställda av konsulatet. Generellt görs ansökningarna i mars för nästkommande läsår.

Stipendier som beviljas för studier i skolor i Frankrike kan inte överföras till Lycée Français Saint Louis. Stipendier som beviljas i Stockholm kan inte heller överföras till annan skola.

 

Ekonomisk förordning och skolavgifter från CP till Terminale:

All inskrivning på Lycée français de Stockholm medför ett accepterande av den ekonomiska förordningen som presenteras i pdf-dokumentet nedan: ett dokument som ska ifyllas i samband med inskrivningen, som ska signeras av elevens lagliga vårdnadshavare och som gäller så länge eleven går på skolan.

 

Skoldagen :

  • Femdagarsvecka från måndag till fredag,
  • Skoldagen pågår utan avbrott enligt följande:

 

Låg- och mellanstadium

Från 09.00 till 15.00

 

Högstadium och gymnasium

Enligt schema, men tidigast från 08.00 till senast 18.15.

 

Skolmåltider :
Alla elever i grundskolan erbjuds skollunch i skolans matsal. Gymnasisterna erbjuds lunch, enligt schema, i skolmatsalen eller på någon av de lokala restaurangerna.