Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Rektorn har ordet

fr

 

Välkommen till vår hemsida !

I likhet med alla franska skolor utomlands har Lycée Francais i Stockholm ett trippelt uppdrag i att ta emot elever med fransk nationalitet, med svensk nationalitet och med andra nationaliteter som önskar gå i en skola som följer fransk läroplan.

Skolan grundades 1959 och leds av Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm. Skolan har ett avtal med AEFE (l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger). Stiftelsen har två verksamheter, dels förskolan, vilken inte ingår i avtalet med AEFE, med ca 70 barn på två avdelningar. Dels den internationella skolan, vilken är en del av AEFE, från årskurs 1 på lågstadiet till årskurs 3 på gymnasiet.

Med våra 63 lärare och vår administrativa personal, alla mycket engagerade i barnen och verksamheten, vill vi ge våra elever de bästa möjligheterna att tillägna sig kunskap i en miljö som är behaglig, rofylld och studieanpassad.

Det vi först och främst månar om är att våra elever ska växa upp i ett positivt sammanhang. Att  hjälpa dem att utveckla sin autonomi, att bli ansvarsfulla medborgare och ge dem en tro på framtiden och på sig själva, det är viktiga komponenter i vårt vardagliga arbete.

Denna hemsida presenterar olika aspekter av skolans funktioner.

 

Trevlig rundtur!

Laurent Cantuel – skolans rektor