låg- och mellanstadiet

PEDAGOGISK ORGANISATION

342 elever från CP till CM2

Låg- och mellanstadiet (élémentaire) består av ett team med 16 klasslärare, samt fyra speciallärare, fyra engelskalärare och fem svensklärare, samt en koordinator för språk (svenska och engelska).

I huvudbyggnaden : 2 klasser CM2, 1 klass CM1, samt högstadiet.
På andra och tredje våningen i huvudbyggnaden : klasser från CP till CM1, samt en CM2.
I paviljongen : 2 klasser CM2.
Gymnasieeleverna går i en annan byggnad på Stora Essingen.

Byggnaden delas med en svensk skola, ett kommunalt bibliotek och klassrummen är upptagna efter kl.15.00 av Fritidsverksamheten.
Skolgården, som inte ägs av skolan, är ett offentligt område i staden.

Hemsida där du hittar klassbloggar och olika videor av aktiviteter på skolan: Aktiviteter på élémentaire

Utbildningsinnehåll

Undervisningen sker enligt den franska läroplanen (matematik, franska, engelska, historia, geografi, naturvetenskap, sport…), nämligen 24h per vecka.
Länk för mer information: Eduscol

Till dessa läggs 2 timmar obligatorisk svenskundervisning.
Ytterligare lektioner på svenska erbjuds till familjer som önskar, utanför ordinarie schema.

En dag i skolan – skolkalender

Från 9h till 15h från måndag till fredag

07h00-08h50: elevmottagande
Om du önskar, är det möjligt att ditt barn tas emot innan skolan börjar. För detta behöver du bara fylla i dokumentet som distribueras i början av året eller skriva till: accueil@lfsl.net

08: 50-09: 00: Mottagande på gården
09: 00-11: 10: Lektionstid
11h10-12h00: Lunchrast, vaktas av Fritids.

CP: 10h55-11h30 matsal, sedan rast
för CP-CE1 och 1 klass av CE2, matsal från 11h10-11h35, sedan rast
för 2 klasser av CE2 och CM1 och CM2, rast sedan lunch från 11:35 till 12:00

12:00 – 15:00: lektionstid med rast från 13:35 till 13:50

Kl. 15.00:  om ditt barn är inskrivet tar Fritids över, annars måste eleven lämna skolans lokaler. Om eleven går i CM2 kan han bli skrivas in i studiegrupp.
N.B Inskrivning i  Fritids är inte automatisk, det är upp till familjen att göra det.

Elevstöd

En organisation i mindre grupper i CP, som underlättar elevernas övergång till grundskolan.
Tre lärare närvarar för att arbeta med eleverna, antingen i små grupper eller i samverkan i klasserna där eleverna behöver ett personligt stöd.
Det finns möjlighet att dra nytta av en ytterligare pedagogisk aktivitet (1 timme per vecka) för att hjälpa barn som har en tillfällig svårighet, utanför lektionstid.
Upprättande av olika handlingsplaner med hjälpmedel och anpassningar för barn med större behov av stöd  eller inlärningssvårigheter.
Skolpsykologen kan utföra tester med eleverna. Närvaro av en skolsköterska och två “kuratorer” (svenska och franska) som säkerställer respekten och uppdateringen av likabehandlingsplanen.

Skolavgifter

11 000 sek per år.
Skollunch, skolmaterial, utflykter, projekt … allt ingår.

Föräldrarnas roll

Som förälder kan du delta i livet på skolan genom att vara en klassrepresentant och delta i skolrådet eller genom att kandidera som förälder i styrelsen.
Du kan också arbeta som frivillig i föräldraföreningen, APE.
Vid frågor: Låg- och mellanstadiechefen