låg- och mellanstadiet

PEDAGOGISK ORGANISATION

Vid skolstart 2023, går 324 elever på låg-och mellanstadiet, från CP till CM2 :

Låg- och mellanstadiet (élémentaire) består av ett team med 16 klasslärare, samt fyra speciallärare, fyra engelskalärare och fem svensklärare, samt en koordinator för språk (svenska och engelska).

Låg- och mellanstadieeklasserna går huvudsakligen på plan 2 och 3 i låg- och mellanstadiebyggnaden. Däremot går en CM 2-klass i huvudbyggnaden tillsammans med högstadieklasserna; och två CM 2-klasser i paviljongen på skolgården.

Gymnasieeleverna går i en annan byggnad på Stora Essingen.

Huvudbyggnaden delas med en svensk skola, ett kommunalt bibliotek och klassrummen är upptagna efter kl.15.00 av Fritidsverksamheten.
Skolgården, som inte ägs av skolan, är ett offentligt område i staden.

Hemsida där du hittar klassbloggar och olika videor av aktiviteter på skolan: Aktiviteter på élémentaire

Utbildningsinnehåll

Undervisningen sker enligt den franska läroplanen (matematik, franska, engelska, historia, geografi, naturvetenskap, sport…) och är godkänd av det franska utbildningsministeriet. Skolveckan består av 24 timmars lektioner per vecka.
Mer information om alla program finns på hemsidan: Eduscol

Till dessa tillkommer två timmars obligatoriska svensklektioner. Behovsgrupper bildas för nybörjare.
Från CP-klassen kan familjer som önskar det anmäla sitt barn till Svenska Internationella sektionen. Denna kurs innehåller en timmes extra svenska i CP, CE1 och CE2 samt två timmar för studenter i CM1 och CM2

En dag i skolan – skolkalender

En vanlig skoldag börjar kl. 09.00 och slutar kl. 15.00 måndag till fredag

Det är dock möjligt, om ni önskar, att välkomna ert barn innan skolan börjar och ett mottagande anordnas från kl. 07:00 till kl. 08:50 :
För att be om detta, fyll i dokumentet som distribuerades i början av året eller skriv till: accueil@lfsl.net

Dagsplanering

08:50-09:00: Mottagande på skolgården
09:00-11:10: Lektionstid
11:10-12:00: Lunchrast, vaktas av Fritids.

– CP: 10h55-11h30 lunch, sedan rast
– CE1 och CE2, lunch från 11h10-11h35, sedan rast
– CM1 och CM2, rast sedan lunch från 11:35 till 12:00

12:00 – 15:00: lektionstid med 15 minuters rast under eftermiddagen

Enligt svenska bestämmelser är lunchen obligatorisk och gratis.

Tiderna för APC (Kompletterande pedagogiska aktiviteter) samt Svenska Internationella sektionens lektioner är inlagda per nivå vissa veckodagar, antingen kl. 8:00-9:00 eller kl.15:00-16:00.

Kl. 15.00:  om ditt barn är inskrivet tar Fritids över, annars måste eleven lämna skolans lokaler. Elever i CM2 kan anmäla intresse för att delta i studiegrupp.

N.B Inskrivning i Fritids är inte automatisk, det är upp till familjen att göra det.
Regler för Fritids

Elevstöd

En organisation i mindre grupper i CP, som underlättar elevernas övergång och början i grundskolan.
Tre lärare närvarar för att arbeta med eleverna, antingen i små grupper eller i samverkan i klasserna där eleverna behöver ett personligt stöd.
Det finns möjlighet att dra nytta av en ytterligare pedagogisk aktivitet (1 timme per vecka) för att hjälpa barn som har en tillfällig svårighet, utanför lektionstid.
Upprättande av olika handlingsplaner med hjälpmedel och anpassningar för barn med större behov av stöd  eller inlärningssvårigheter.
Två skolsköterskor, två kuratorer (svensk och fransk) som säkerställer att likabehandlingsplanen följs och uppdateras, samt en skolpsykolog som finns på plats under hela skoldagen.

Skolavgifter

11 000 sek per år.
Skollunch, skolmaterial, utflykter, projekt… allt ingår.

Föräldrarnas roll

Som förälder kan du delta i livet på skolan genom att vara en klassrepresentant och delta i skolrådet (Conseil d’école) eller genom att kandidera som förälder i CE (Conseil d’établissement) eller styrelsen (Conseil d’Administration).
Du kan också arbeta som frivillig i föräldraföreningen, APE.

Vid frågor: Låg- och mellanstadiechefen