Stöd till elever med särskilda behov

Kommissionen som arbetar med elever i behov av särskilt stöd på Lycée Français 2018-2019.
På Lycée français finns en kommission som arbetar med elever i behov av särskilt stöd(CSED).

Kommissionen består av: 

  • Laurent Cantuel, Rektor
  • Maël Renault, Låg- och mellanstadiechef
  • Rebecca Lemberger, Biträdande svenska studierektor
  • Olivier Cureau, CPE
  • Kajsa Niklasson, Kurator (svensk)
  • Morgane Masson, Kurator (fransk)
  • Catherine Puumala, Skolsköterska
  • Pia Bergendahl, Specialpedagog
  • Mohamed Drissi, speciallärare
  • Natasza Nazet, speciallärare
  • Gina Thiebaut, speciallärrare
  • Yesmina Scally, Skolpsykolog
  • Isabelle Schussler, Fritidschef

 

Vid behov medverkar även klassläraren, huvudläraren, Fritidspersonalen, skolläkaren, representanter från Socialtjänsten, och personal från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Dokument beträffande barn i behov av särskilt stöd:

2017-brochure-accueil-eleves-besoins-educatifs-particuliers

Scolarisation élèves parcours de scolarisation