SVENSKUNDERVISNING

Svenska språket och svensk kultur upptar en speciell plats på skolan. Faktum är att mer än hälften av våra elevers familjer använder svenska som sitt enda modersmål eller som ett av de två modersmålen.
Svenskundervisningen är obligatorisk i grundskolan. Vi erbjuder även extra undervisning i svenska i form av en Svensk Internationell Sektion (SIS), eller i form av extratimmar.

Undervisning i svenska är frivilligt på gymnasiet, men rekommenderas starkt.

NIVÅER

GERS/CECRL/CEFRL
Den stege som undervisningen utgår från, är gemensam för hela Europa: GERS, på svenska, vilket står för Gemensam Europeisk Referensram för Språk. CECRL är den franska motsvarigheten och står för Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, och på engelska heter den Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) .

Vår tolkning och anpassning av GERS/CECRL/CEFRL gäller från CP till Tale och utgår från varje elevs förmåga baserat på respektive ålder. D.v.s. en komplex nivå för en sexåring är inte detsamma som en komplex nivå för en 18-åring, men båda kan ligga på en komplex nivå adekvat för sin ålder. T.ex. kan en komplex nivå för en sexåring vara att lyssna till ett kapitel ur en svensk barnbok, medan det för en 18-åring är att läsa en roman skriven av Selma Lagerlöf.

Så snart som eleven har validerat en nivå, börjar hon/han förbereda nästa nivå.

GRUPPINDELNING

Eleverna placeras i undervisningsgrupper, A0-C, utifrån sina GERS/CECRL/CEFRL-nivåer. Den elev som har klarat nivå A1 placeras på nivå A2 och läser den kursen till dess att han/hon har klarat nivån. Detta kan ta från några månader till flera år, beroende på elevens ursprungliga nivå.

Om en elev är redo i mitten av läsåret
För de elever som avancerar snabbt kommer det att organiseras prov under läsåret så att de har möjlighet att byta nivå/grupp i en snabbare takt.

Mer information finns på följande länk: Svenskt gymnasium

SVENSKA INTERNATIONELLA SEKTIONEN (SIS)

En Svensk Internationell sektion (SIS) har validerats fr.o.m. skolstarten 2019.
Eleverna har möjlighet att välja DNBI (Le diplôme national du brevet « option internationale») i slutet av 3ème, och OIB i slutet av Terminale.
Mer information finns på webbplatserna nedan:

https://dnbilfsl.weebly.com/
https://oiblfsl.weebly.com/

SUÉDOIS RENFORCÉ (SR)

Undervisningen i svenska består av obligatoriska lektioner och frivilliga lektioner. För att få ta del av de frivilliga lektionerna måste man skriva in sig på dessa.

Dessa timmar erbjuds elever som vill läsa mer svenska, men som ännu inte har nivån (B2) för att integrera SIS

ÖVERGÅNG TILL DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET

Det är viktigt för Lycée Français att hjälpa elever som vill gå över till det svenska utbildningssystemet under och efter tiden på LFSL. Den svenska biträdande rektorn hjälper studenterna i denna process och är kontaktperson mellan skolan, eleverna och det lokala utbildningssystemet (administration, skolor, universitet).

OBS! För att bli behörig att söka svenskt gymnasium krävs att eleven är inskriven i den svenska sektionen.

Mer information finns på sidan Svenskt gymnasium