Språk i maj 2021

”Språk i maj” är ett projekt som genomförs av AEFE för att fira språk i franska internationella skolor runt om i världen genom att genomföra språkliga och kulturella åtgärder. LFSL har deltagit i detta initiativ och språklärarna erbjudit ett program rikt på aktiviteter, både i låg- och mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Upptäck och se aktiviteterna här.