Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Ekonomiavdelningen

fr

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen bistår rektor i allt som rör skolans ekonomi och förvaltning av lokaler. Den ansvarar bl a för:

– inskrivningsavgifter,
– skolavgifter,
– ansökan om statligt franskt stipendium.

– skolavgifter betalas i två omgångar mot faktura som skickas i oktober och mars. Varje påbörjad termin måste betalas helt och hållet.

– Nedsättning av skolavgift ges till familjer med flera barn f.o.m förskola :15 % för det tredje barnet i skolan, 20 % för fjärde och följande barn i skolan.

– Stipendier : elever med franskt medborgarskap kan få stipendium. Ansökningshandlingar kan hämtas på Frankrikes konsulat snarast möjligt. De skall lämnas in på konsulatet enligt bestämda datum.

Stipendier som beviljas för studier i skolor i Frankrike kan inte överföras till Lycée Français Saint Louis. Stipendier som beviljas i Stockholm kan inte heller överföras till annan skola.

 

 

Ekonomisk förordning och skolavgifter från CP till Terminale:

All inskrivning på Lycée français de Stockholm medför ett accepterande av den ekonomiska förordningen som presenteras i pdf-dokumentet nedan: ett dokument som ska ifyllas i samband med inskrivningen, som ska signeras av elevens lagliga vårdnadshavare och som gäller så länge eleven går på skolan.

 

Ekonomiska åtaganden LFSL

 

 

 

Valérie Hansson – Ekonomik Chef