Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Elevvårdsenheten – Vie Scolaire

fr

Elevvårdsenheten

Elevvårdsenheten är ett av skolans viktigaste nav. Dess uppgift är att stödja och hjälpa eleverna så att det bästa möjliga studieresultat uppnås och en personlig utveckling befrämjas.

Fokus ligger på den skoltid som ej är schemalagd undervisningstid: övervakning av läxläsningsrum och skolgård, kontroll av elevers närvaro och allmänna uppförande , koordinering av förändringar i schema och lektionssalar.

Elevvårdsenheten samarbetar direkt med lärarna och har täta kontakter med föräldrarna. Detta fungerar som ett skyddsnät för eleverna på högstadiet och gymnasiet, något som leder till ett bra studieresultat. Elevvården deltar även aktivt i olika studiesociala projekt såsom fortbildningen i medborgarkunskap.

Utbildningen av klassrepresentanterna är ett viktigt led i denna fortbildning. Dessa elever utgör ryggraden i skolans försök att bygga upp en fungerande elevdemokrati. Klassrepresentanterna deltar i klasskonferenserna och några av dem även i Förvaltningsrådets och Skyddskommitténs möten. Varje höst anordnas en utbildning av klassrepresentanterna under ledning av rektor, klassföreståndare och ansvarig för elevvårdsenheten.

Le conseiller d’éducation

Olivier CUREAU

 

Till www.viescolaire.net : http://lfsl.la-vie-scolaire.fr