Skolan
Undervisningen
Avdelningar

IT satsning

fr

IT satsning

Lycée Français ser det som en självklarhet att satsa aktivt på att utveckla skolans IT-undervisning och investera i utrustning för elever och personal som gör att alla kan arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.
Sverige var och är fortfarande ett av världens ledande länder inom satsning på IT. Detta gäller inte minst i skolans värld där många miljoner kronor årligen satsas för att hålla jämna steg med utvecklingen. Ett stort folkligt och politiskt stöd finns för att göra dessa investeringar.

Skolans IT-nätverk spänner från förskolan till gymnasiet.
Administrationen och personalen har tillgång till moderna datorer. Sådana finns också att tillgå på skolbiblioteket.
Alla elever och hela personalen har fri tillgång till Internet, och elever från och med åk 6 har egen e-postadress. Genom personlig kod har eleverna tillträde till vårt datanät. Klasserna i låg- och mellanstadiet har också de egen e-post som administreras av läraren.
Skolan har ett kraftigt filter som gör att de internetsidor som inte anses förenliga med skolans profil spärras. Regelbundna kontroller görs av datorerna för att garantera att systemet inte missbrukas.

Audiovisuella hjälpmedel används i stor skala på skolan där en av datasalarna är full utrustad för videoprojektion. Lärare och elever kan låna kamera, numerisk fotoutrustning, DVD-läsare och videokamera. Dataavdelningen samarbetar ständigt med elever, lärare och skolledning för att lösa problem eller för att delta i större projekt.

Skolans uppgift är att hjälpa var och en att finna information, att utvärdera den för att kunna utnyttja den på ett objektivt sätt.
Det är mot bakgrund av denna strävan att fostra vuxna samhällsmedborgare som med ansvar tar sig an sin uppgift som IT-satsningen vid Lycée Français bör ses.

Christian Boucher
IT ansvarig