Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Skolkurator

Hej!

Jag heter Kajsa Niklasson och jag är skolkurator på Lycée Français Saint Louis.

En kurator är en stödfunktion gentemot elever, föräldrar samt personal. Men kuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och att sätta eleven i fokus.

Stödsamtal

Att vara barn, tonåring (eller förälder) är inte alltid så lätt. Kuratorns uppgift är att stödja dig som elev om du stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt då kan jag hålla stödsamtal enskilt eller i grupp.

Till mig kan ni komma om ni behöver prata med någon om tex:

  • Bekymmer med skolarbetet, skolkamrater eller något annat som försvårar skolarbetet
  • Svårigheter att koncentrera sig i skolan
  • Bekymmer hemma eller på fritiden
  • Om ni känner er väldigt blyga, osäkra, eller har dåligt självförtroende.
  • Om ni känner er ensamma eller är utsatta för mobbning
  • Om ni kommit i kontakt med missbruk av något slag tex. droger eller alkohol –eget, kamraters eller anhörigas.

Ni är självklart också välkomna till mig om ni bara behöver prata ut med en vuxen som lyssnar men som inte berättar för lärare eller föräldrar.

Mitt kontor ligger på våning 2. Jag finns på skolan samtliga vardagar. På måndagsförmiddagar finns jag på Annexet.

Om föräldrar vill kontakta mig är det lättast att skriva ett mail till kniklasson@lfsl.net så återkommer jag så fort som möjligt. Det går också bra att ringa mig på telefonnummer 08-441 30 63.

Jag arbetar utifrån lösningsfokuserad samtalsmetodik vilket är en metod för att hjälpa eleverna att själva reflektera kring vad som fungerar bra i vardagen och vad som fungerar mindre bra. Fokus ligger på elevens delaktighet, framtiden och på att hitta de potentiella lösningarna på problemen.

Utredningar och bedömningar

En skolkurator gör utredningar och bedömningar kring elever som inte mår bra av olika skäl. Ibland kommer frågeställningar eller problematik som jag inte kan eller har resurser att lösa och i dessa fall hjälper jag till att kontakta rätt personer eller myndigheter t.ex. socialtjänsten och psykiatrin.

Förebyggande arbete

En väldigt viktig del av en kurators arbete är de förebyggande arbetet där vi kommer att arbeta med t.ex. sociala färdigheter, värderingsövningar, droger, mobbning samt konflikthantering.

En skolkurator arbetar även med elever i grupp t.ex. tjej- och killgrupper.

Tystnadsplikt

En kurator har sträng sekretess- tystnadsplikt. Allt som sägs hos mig stannar där om ni inte vill att vi berättar för ledning och lärare för ett eventuellt bredare stöd.

Kuratorn har dock, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Vilket innebär att om personal får reda på eller misstänker att ”barn far illa” så görs en anmälan till socialförvaltningen.