COVID-19 distansutbildning för gymnasieelever

Meddelande från rektorn

Vi har precis fått information om att en gymnasieelev har testat positivt för Covid-19.

Som en försiktighetsåtgärd kommer gymnasieelever att undervisas på distans från i morgon tillsvidare.

Ett möte kommer att äga rum i morgon för att bestämma vilka åtgärder som kommer att införas under de kommande dagarna. Vi kommer att hålla er informerade genom Protokollet för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar vilket kommer att uppdateras.

Hälsningar,

Aurelien Loyson
Rektor