Bibliotek

Beläget i huvudbyggnaden är biblioteket (CDI) tänkt som ett offentligt rum och en mötesplats för alla elever i grundskolan och gymnasiet. Oavsett ålder kan de läsa eller låna böcker och tidskrifter här, göra efterforskningar och studera dokument, delta i olika aktiviteter som erbjuds av bibliotekarier och lärare, beundra utställningar, träffa talare – så många möjligheter att väcka denna kultur- och kunskapsplats till liv tillsammans.

Vi önskar er alla ett bra läsår!

Anne Ruchaud & Stéphanie Cozon

REGLER BETRÄFFANDE BIBLIOTEKET – SKOLSTART 2022

  • ÉLÉMENTAIRE : Lån av böcker sker under de tider som anges i schemat för alla låg- och mellanstadieklasser. Elever som inte är anmälda till Morgonmottagningen och Fritids har möjlighet att komma ensamma till CDI mellan 08.30 och 09.00 och mellan 15.00 och 15.30 för att låna och/eller lämna tillbaka böcker.
  • COLLÈGE : Högstadieelever kan komma till Biblioteket med tillstånd från Vie Scolaire under håltimmar och efter den sista lektionen på dagen om de måste utföra arbeten som kräver bibliotekets resurser.
  • LYCÉE : Gymnasieelever kan fritt använda sig av biblioteket utanför lektionstid.
  • Vårdnadshavare har inte tillgång till biblioteket. De kan dock låna böcker genom sin barn. Katalogen kan konsulteras online på  E-SIDOC-portalen och reservationer görs via e-post genom att kontakta bibliotekarierna.

Kontakta biblioteket

Kontakta Anne Ruchaud

Kontakta Stéphanie Cozon

Bibliotekets öppettider

EN PERMANENT UTSTÄLLNING PÅ BIBLIOTEKET

Ett väggmålningsprojekt som ursprungligen planerades under renoveringen av biblioteket 2009 ser äntligen dagens ljus tack vare vår kollega Stéphanie Cozon. Utbildad som konstnär föreställde hon sig collage för denna plats av liv och kultur som talar till oss om konst och litteratur, samtidigt som hon tillför en mycket personlig touch till varje målning.
Designad som en permanent utställning, är dessa original-kollage tänkta att vara en inspirationskälla lika mycket som en unik dekoration. De två första serierna av målningar har nyligen ställts ut på biblioteket. Ytterligare två serier kommer att dyka upp som en del av detta projekt. Den sista fresken kommer att täcka ett område som är nästan 25 meter långt.

Anne Ruchaud, bibliotekarie