Bibliotek

Beläget i huvudbyggnaden är biblioteket (CDI) tänkt som ett offentligt rum och en mötesplats för alla i skolan: elever, lärare, skolpersonal och föräldrar.

Villkoren är :

  • Barnen i lågstadiet (fram till CM2) besöker biblioteket tillsammans med sina klasser. De har även tillgång till det utanför lektionstid för att lämna och/eller låna böcker men får inte, förutom i undantagsfall, vistas där om de inte åtföljs av en vuxen.
  • På mellan- och högstadiet (”Collège”) kommer eleverna under håltimmar samt före och efter schemalagd lektionstid. De måste anmäla sig till ”Vie scolaire” först.
  • Gymnasieelever kan komma och gå som de vill.
  • Föräldrar är välkomna mellan 8:00 och 8:30 samt efter kl. 15:00.
  • Bibliotekets öppettider finns här!

Förutom skönlitteratur och faktaböcker registrerade i bibliotekets databas (E-SIDOC) förfogar biblioteket över referensverk som lexikon och encyklopedier. Vi har även ett antal tidningar i pappersformat. Digitala resurser är tillgängliga via e-sidoc efter inloggning via Pronote.

Datorerna får endast användas till skolarbete.

Organisation CDI

Kontakta biblioteket : cdi.lfsl@lfsl.net

Välkommen!