elever med särskilda behov

Lycée Français Saint Louis tillgodoser undervisningssbehoven hos elever med behov av särskilt stöd i grundskolan och gymnasiet. Inkluderande undervisning är en av grundpelarna inom LFSL och AEFE.
På skolan har LFSL speciallärare och assistenter som hjälper elever i behov av stöd i klassrummet.
Skolan tillåter varje elev att utveckla sina färdigheter och uttrycka sin potential med hänsyn till specifika situationer. Beroende på barnens behov och situation kan olika projekt genomföras.
Stöd ges i samråd med familjerna, läraren eller rektorn och hälsoteamet.

Vilken plan och för vem?

Individuell vårdplan (PAI): den gäller barn med kroniska sjukdomar (astma, matallergi, etc.). En blankett specificerar arrangemang relaterade till hälsotillståndet (behandlingar, specifika dieter, nödprotokoll ). Begäran görs av familjen i samarbete med skolsjuksköterskan. Ett läkarintyg måste tillhandahållas samt ett recept som anger behandlingsprotokollet.

Personligt Skolgångsprojekt (PPS): det gäller barn med fysiska, sensoriska, kognitiva, psykologiska eller funktionshindrande hälsoproblem. En tillvägagångsplan för skolan definieras. Den specificerar och anpassar de pedagogiska och medicinska åtgärder som uppfyller studentens behov.

Personlig stödplan (PAP): detta är ett dokument som definierar utbildningsarrangemang och anpassningar. Det kan begäras av familjen, föreslås av skolrådet eller klassrådet. Medicinska eller paramedicinska undersökningar utförs. När det gäller testerna och bedömningarna ger läkaren ett yttrande om relevansen av en PAP med tanke på förekomsten eller inte av störningarna. PAP skickas till lärare för att bäst anpassa elevens undervisning.

Personligt utbildningsprogram (PPRE): det gäller elever som inte behärskar vissa kunskaper eller färdigheter som förväntas vid slutet av en undervisningscykel. Detta projekt är utformat för att svara på elevens svårigheter med pedagogiskt stöd, specialiserad eller ytterligare hjälp för att utvecklas i sitt ärande. PPRE inrättas av låg- och mellanstadiechefen eller rektorn på initiativ av lärarteamen.

För frågor angående stöd för elever med särskilda behov vänligen kontakta biträdande rektor: slempereur@lfsl.net

MELODYS, MUSIK FÖR ATT HJÄLPA MOT INLÄRNINGSSVÅRIGHETER

Som en del av skolprojektet och särskilt i sin önskan att stödja elever med särskilda behov under hela sin skolgång, har LFSL sedan två år tillbaka implementerat Mélodys-metoden, som är en musikalisk pedagogik specialiserad på inlärningssvårigheter (dys, tdah, HPI).

Vad är Mélodys-metoden?

Mélodys-metoden är ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som innefattar: en specifik musikpedagogik anpassad till dysstörningar och kognitiv förbättring genom musik.

Denna multisensoriska pedagogik involverar samtidig auditiv, visuell, motorisk och verbal aktivitet. Det låter dig bryta ner de kognitiva elementen i inlärning, passera genom isolerade ljudparametrar för att utveckla en fin uppfattning. Sedan monteras dessa element gradvis för att stödja den förväntade förbättringen (exempel: läraren sjunger korta och långa ljud och barnet skriver dem i realtid).

Denna metod kombinerar rytmisk stimulering, att involvera kroppen i instrumentalt lärande (motoriska färdigheter eller med kroppen som instrument) och att utveckla koordination / balans mellan de två hjärnhalvorna / motoriska färdigheter.

Fördelarna med denna metod

Musikalisk utövning har effekter på kognitiva och språkliga färdigheter och på de brister som observerats hos dyslektiker. Flera studier visar att barn genom att lära sig att uppleva musikaliska ljud förbättrar sin uppfattning om språkets ljud och sin läsning. Effekten av Mélodys-metoden stöds av flera studier som genomförts på senare år på flera grupper av dyslektiska och icke-dyslektiska barn.

Mélodys används i flera miljöer, såsom på musikkonservatorier, hos logopeder och i skolor, vilket är fallet på LFSL. Melodys erbjuds här på eftermiddagarna som en musikateljé en timme i veckan för elever med särskilda behov.
Alexandre Pier Federici, musiklärare vid LFSL, är utbildad i Mélodys och de resultat som kunnat ses de senaste åren är mycket uppmuntrande och har redan visat fördelarna med denna metod. ”Personer med dyslexi har avvikelser i strukturen för vissa kortikala kopplingar. Musikalisk praxis ändrar således kortikala strukturer permanent, främst på nivån för deras kopplingar. Vi har sett elever göra extraordinära framsteg som ett resultat av deras deltagande i Melodys! » säger Alexandre Pier Federici nöjt.

För mer information: MELODYS

Dokument beträffande undervisning av elever med särskilda behov (på franska)

AEFE-broschyr
Broschyr Franska utbildningsministeriet
Scolarisation élèves parcours de scolarisation

  •