elever med särskilda behov

Lycée Français Saint Louis tillgodoser undervisningssbehoven hos elever med behov av särskilt stöd i grundskolan och gymnasiet. Inkluderande undervisning är en av grundpelarna inom LFSL och AEFE.
På skolan har LFSL speciallärare och assistenter som hjälper elever i behov av stöd i klassrummet.
Skolan tillåter varje elev att utveckla sina färdigheter och uttrycka sin potential med hänsyn till specifika situationer. Beroende på barnens behov och situation kan olika projekt genomföras.
Stöd ges i samråd med familjerna, läraren eller rektorn och hälsoteamet.

Vilken plan och för vem?

Individuell vårdplan (PAI): den gäller barn med kroniska sjukdomar (astma, matallergi, etc.). En blankett specificerar arrangemang relaterade till hälsotillståndet (behandlingar, specifika dieter, nödprotokoll ). Begäran görs av familjen i samarbete med skolsjuksköterskan. Ett läkarintyg måste tillhandahållas samt ett recept som anger behandlingsprotokollet.

Personligt Skolgångsprojekt (PPS): det gäller barn med fysiska, sensoriska, kognitiva, psykologiska eller funktionshindrande hälsoproblem. En tillvägagångsplan för skolan definieras. Den specificerar och anpassar de pedagogiska och medicinska åtgärder som uppfyller studentens behov.

Personlig stödplan (PAP): detta är ett dokument som definierar utbildningsarrangemang och anpassningar. Det kan begäras av familjen, föreslås av skolrådet eller klassrådet. Medicinska eller paramedicinska undersökningar utförs. När det gäller testerna och bedömningarna ger läkaren ett yttrande om relevansen av en PAP med tanke på förekomsten eller inte av störningarna. PAP skickas till lärare för att bäst anpassa elevens undervisning.

Personligt utbildningsprogram (PPRE): det gäller elever som inte behärskar vissa kunskaper eller färdigheter som förväntas vid slutet av en undervisningscykel. Detta projekt är utformat för att svara på elevens svårigheter med pedagogiskt stöd, specialiserad eller ytterligare hjälp för att utvecklas i sitt ärande. PPRE inrättas av låg- och mellanstadiechefen eller rektorn på initiativ av lärarteamen.

För frågor angående stöd för elever med särskilda behov vänligen kontakta biträdande rektor: slempereur@lfsl.net

Dokument beträffande undervisning av elever med särskilda behov: (på franska)

AEFE-broschyr
Broschyr Franska utbildningsministeriet