Stipendier

Stipendier beviljas av l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger (AEFE) till franska elever som är 6 år eller äldre utifrån inkomstkriterier.
I begränsade fall täcker de, helt eller delvis, skolavgifterna.

sKOLStipendieR

AEFE beviljar stipendier till franska barn inskolade på Lycée Français Saint Louis i Stockholm, som är en del av AEFEs nätverk, från första året i grundskolan (CP) till sista året på gymnasiet (Terminale).

Barn som inte har möjlighet att följa en utbildning på franska (på grund av geografiskt avstånd eller sjukdom till exempel) och som vill följa kurserna i CNED (Centre national d’enseignement à distance) kan, under samma villkor, ansöka om stipendie för relaterade kostnader.

All information om stipendierna, ansökningsformuläret, en lista över underlag att bifoga etc. finns på Franska Ambassadens hemsida.