Stipendier

Stipendier beviljas av l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger (AEFE) till franska elever som är 6 år eller äldre utifrån inkomstkriterier.
I begränsade fall täcker de, helt eller delvis, skolavgifterna.

Kampanjen för det första konsulära rådet för stipendier för år 2019-2020 är nu avslutad.

Sista datum för inlämning av ansökningar var 15 mars 2019.
Det konsulära rådet för stipendier kommer att träffas mellan 1 april och 19 april 2019.
All information om stipendier (inklusive ansökningsblankett och förteckning över styrkande handlingar) kan hittas på ambassadens webbplats på följande sida: https://se.ambafrance.org/scholarships.

Familjer kan också kontakta konsulatet via följande e-post: consulat.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Stipendier beviljade i franska skolor kan inte överlåtas till Lycée Français Saint Louis i Stockholm. På samma sätt kan stipendier som beviljas i Stockholm inte överföras till en annan skola.