Likabehandlingsplan

Alla elever har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och förnedrande behandling i skolan.
Sedan den 1 januari 2009 har detta skydd reglerats av diskrimineringslagen och skollagen i Sverige.
Enligt denna lag måste skolgången fungera på ett sådant sätt att man garanterar en rättvis behandling av varje individ, samtidigt som man ständigt kräver jämlikhet för alla när det gäller alla rättigheter och skyldigheter inom skolan.

Lycée Français Saint Louis arbetar för att bekämpa diskriminering och kränkande behandling genom Likabehandlingsplanen.
Vi arbetar igenom denna plan för att se till att ingen känner sig osäker eller utsätts för diskriminering, trakasserier eller någon annan kränkande behandling inom stiftelsen. Det är all personals ansvar att vidta åtgärder hela tiden om en elev utsätts för kränkande behandling, mobbning eller mår dåligt.

Varje år genomför vi en enkätundersökning i skolan. Dennes resultat och skolsjuksköterskans intervjuer om hälsa ligger till grund för de reflektioner och de mål som vi sätter upp inom skolan.

Skolan måste fortsätta arbeta för likabehandling.
Därför bedömer vi varje år behov och områden för förbättring av skolan för att definiera de områden som vi måste arbeta med så att alla kan känna sig säkra och behandlas rättvist.

Läs vår likabehandlingsplan:

LIKABEHANDLINGSPLAN lfsl 2022-2023