Inskrivningsprocessen

INSKRIVNING 2024-2025

Inskrivningskampanjen för elever för läsåret 2024-2025 är nu öppen. Det gäller barn födda före den 31/12/2018 för integration från Cours Préparatoire (CP) till Terminale.


INSKRIVNING

Inskrivningsansökan är elektronisk och görs via EDUKA-applikationen.

Du kan skapa ett konto, fylla i alla obligatoriska fält (markerade med en röd banner) och bifoga de styrkande handlingar som behövs för att slutföra ansökan.

Det är viktigt att notera att endast fullständiga ansökningar kommer att beaktas av inskrivningskommittén.

För ytterligare information eller frågor om vår verksamhet, vänligen kontakta Inskrivningen

N.B När det gäller förskolan hanteras väntelistan via Stockholms stads registreringsportal: https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/lycee-francais-saint-louis-forskola/

För att göra detta måste man vara registrerad i Sverige och ha en svensk elektronisk legitimation.

Lycée Français Saint Louis, vårt uppdrag :

Uppdraget för Lycée Français Saint Louis, som ingår i AEFE:s internationella nätverk, är tredubbelt:

 • att utbilda franska barn bosatta i Sverige,
 • att utbilda  barn i Sverige vars familjer har valt att följa det franska skolsystemet,
 • att utbilda skolbarn med annat medborgarskap, vars familj har valt det franska skolsystemet

Vårt mål är att främja det franska språket och den franska kulturen på skolan, samt att göra det möjligt för eleverna att upptäcka värdlandet Sverige och dess kultur.

Vi följer det franska Utbildningsministeriets nationella läroplan och är därmed berättigade att erbjuda de franska examina såsom DNB – National Diploma of the Brevet – i slutet av 3ème och Baccalauréat, samt den svenska OIB till slutet av Terminale (tredje året på gymnasiet).

På skolan ges även undervisning i svenska:  Svenskundervisning på LFSL  

Grundskolan

Antagningen till klasserna i grundskolan prioriterar barn med följande profil:

• Barn till franska familjer, som bor i Sverige under en begränsad tid, som kommer från det franska skolsystemet (t.ex. en skola i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• Barn till familjer från ett tredje land, som bor i Sverige under en begränsad tid och som tillhör det franska skolsystemet (t.ex. skolan i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• barn som har av syskon vilka redan är inskrivna på skolan

• i CP, barn vilka gått i förskolan Lycée Français Saint Louis,

• i CP, barn vilka gått i förskolan Lycée Français Saint Louis,

• Övriga fall.

Gymnasiet

Inskrivning på gymnasiet gäller främst barn med följande profil:

• Barn från franska familjer, som bor i Sverige under en begränsad tid, som kommer från det franska skolsystemet (t.ex. skolan i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• Barn från familjer från ett tredje land, som bor i Sverige under en begränsad tid och som gått i det franska skolsystemet (t.ex. skolan i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• Barn från svenska familjer, som har gått hela sin skolgång i det franska skolsystemet och valt att studera till en fransk Baccalauréat.

Viktigt:
Alla barn som inte kommer ifrån det franska skolsystemet måste genomgå en nivåbedömning, vilken avgör möjligheten för inskrivning. http://www.aefe.fr/scolarite/comment-sinscrire

Inskrivningsavgift

Tillsammans med platserbjudandet får du:

• En faktura för registreringsavgift på 1500 SEK
• En ekonomisk förordning (se förklaringar nedan)

Inskrivningen träder i kraft när betalningen av anmälningsavgiften och godkännandet av den ekonomiska förordningen inkommit till LFSL.

Dokument för elever med särkilda behov : (på franska)
 2017-brochure-accueil-eleves-besoins-educatifs-particuliers
Scolarisation élèves parcours de scolarisation

Antagning

Skolan är öppen för barn av alla nationaliteter. Men från CP (6 år) är goda kunskaper i franska väsentligt. Antagningen baseras på vår kapacitet (antal elever) där de elever prioriteras som redan är följer det franska skolsystemet och som är godkända på den nivå som anges på intyget om uppsägning av plats (exeat) samt med godkända betyg.
Alla barn som ej kommer från det franska skolsystemet måste genomgå ett nivåtest.

Dokument som ska lämnas in tillsammans med ansökan:

a. För familjer med hemvist i Sverige:

 • bevis på elevens medborgarskap, “personbevis”,
 • vid skilsmässa / separation, ett officiellt dokument som anger barnets vårdnadshavare.

b. I annat fall:

 • bevis på elevens medborgarskap (kopia av identitetskort eller pass),
 • en kopia av familjehäftet (äktenskap och barn),
 • ett utbildningsbevis från den tidigare skolan
 • en kopia av betygen för innevarande år, samt 3:e kvartalet föregående år,
 • vid skilsmässa / separation, ett officiellt dokument som anger barnets vårdnadshavare.
 • bevis på föräldrarnas nationalitet (kopia av identitetskort eller pass från båda föräldrarna ELLER åtminstone en av föräldrarna som ska arbeta i Sverige)
 • kopia av elevens diplomatpass ELLER av en av de två föräldrarna med diplomatstatus pass (endast för barn till diplomater)

Innan skolstart

Ett intyg att eleven har lämnat den tidigare skolan (exeat), hela skolmappen inklusive den tidigare skolans godkännande att flytta upp till nästa klass, samt hälsodokumentationen.

Lycée Français Saint Louis de Stockholm
Inskrivning
Essingestråket 24
112 66 Stockholm

Tél. : +46 8 441 30 30
E-mail : admissions@lfsl.net

FörskolAn – ansöka om plats

För att ställa ditt barn i kö till vår förskola ska du gå in på: 

https://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/. För att kunna anmäla ditt barn till kön måste barnet ha ett svenskt personnummer. Ansökan görs digitalt via Bank ID eller skriftligen via blankett.  


Fördelningen av platser baseras på förskolans kapacitet och enligt följande prioriteringskriterier: 

1) Syskonförtur (bröder och systrar som redan går på förskolan)
2) Registreringsdatum i kön 

N.B Familjer som inte är folkbokförda i Sverige kan ringa eller mejla Kontaktcenter Förskola i Stockholms stad för mer information. Telefon: +46 (8) 508 11 550  

E-post: forskola@stockholm.se 

Förskoleavgiften beräknas enligt Stockholms Stads “maxtaxa”, vilken är kopplad till familjens inkomst.

Viktigt:
– En plats på förskolan garanterar inte automatiskt en plats för barnet i den internationella skolan.

– Eftersom inskrivningsprocessen till förskolan sker separat från den internationella skolan innebär det att syskon kan erbjudas plats i den internationella skolan, men inte alltid på förskolan.