Inskrivningsprocessen


INSKRIVNING 2019-2020

Ansökningskampanjen för 2019/2020 är öppen från måndag 05/11/2018 till fredag ​​31/05/2019

(se anmälningsblanketter längst ner på sidan)

Ansökan kan även göras online i vårt ansökningssystem EDUKA

Lycée Français Saint Louis, vårt uppdrag :

Uppdraget för Lycée Français Saint Louis, som ingår i AEFE:s internationella nätverk, är tredubbelt:

  • att utbilda franska barn bosatta i Sverige,
  • att utbilda  barn i Sverige vars familjer har valt att följa det franska skolsystemet,
  • att utbilda skolbarn med annat medborgarskap, vars familj har valt det franska skolsystemet

Vårt mål är att främja det franska språket och den franska kulturen på skolan, samt att göra det möjligt för eleverna att upptäcka värdlandet Sverige och dess kultur.

Vi följer det franska Utbildningsministeriets nationella läroplan och är därmed berättigade att erbjuda de franska examina såsom DNB – National Diploma of the Brevet – i slutet av 3ème och Baccalauréat, samt den svenska OIB till slutet av Terminale (tredje året på gymnasiet).

På skolan ges även undervisning i svenska:  Svenskundervisning på LFSL  

1 a) Grundskolan

Antagningen till klasserna i grundskolan prioriterar barn med följande profil:

• Barn till franska familjer, som bor i Sverige under en begränsad tid, som kommer från det franska skolsystemet (t.ex. en skola i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• Barn till familjer från ett tredje land, som bor i Sverige under en begränsad tid och som tillhör det franska skolsystemet (t.ex. skolan i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• barn som har av syskon vilka redan är inskrivna på skolan

• i CP, barn vilka gått i förskolan Lycée Français Saint Louis,

• tid som barnet stått på väntelistan,

• Övriga fall.

1 b) Gymnasiet

Inskrivning på gymnasiet gäller främst barn med följande profil:

• Barn från franska familjer, som bor i Sverige under en begränsad tid, som kommer från det franska skolsystemet (t.ex. skolan i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• Barn från familjer från ett tredje land, som bor i Sverige under en begränsad tid och som gått i det franska skolsystemet (t.ex. skolan i Frankrike eller skola inom AEFE-nätverket),

• Barn från svenska familjer, som har gått hela sin skolgång i det franska skolsystemet och valt att studera till en fransk Baccalauréat.

Viktigt

Alla barn som inte kommer ifrån det franska skolsystemet måste genomgå en nivåbedömning, vilken avgör möjligheten för inskrivning. http://www.aefe.fr/scolarite/comment-sinscrire

Inskrivningsavgift

Tillsammans med platserbjudandet får du:

• En faktura för registreringsavgift på 1500 SEK
• En ekonomisk förordning (se förklaringar nedan)

Inskrivningen träder i kraft när betalningen av anmälningsavgiften och godkännandet av den ekonomiska förordningen inkommit till LFSL.

Ansökningsförmulär till olika nivåer kan laddas ner här : (pdf) 

Formulär élémentaire (CP-CM2) : Fiche_élève_2019_élémentaire

Formulär collège (6ème-3ème) : Fiche_élève_2019_collège

Formulär lycée (2nde-Tale) : Fiche_élève_2019_lycée

Dokument för elever med särkilda behov :  

2017-brochure-accueil-eleves-besoins-educatifs-particuliers

Scolarisation élèves parcours de scolarisation

Antagning

Skolan är öppen för barn av alla nationaliteter. Men från CP (6 år) är goda kunskaper i franska väsentligt. Antagningen baseras på vår kapacitet (antal elever) där de elever prioriteras som redan är följer det franska skolsystemet och som är godkända på den nivå som anges på intyget om uppsägning av plats (exeat) samt med godkända betyg.
Alla barn som ej kommer från det franska skolsystemet måste genomgå ett nivåtest.


Dokument som ska lämnas vid ansökan om inskrivning

För familjer som bor i Frankrike eller kommer från en skola inom AEFE-nätverket:

• Bevis på elevens medborgarskap (kopia av identitetskort eller pass),
• En kopia av familjehäftet (äktenskap och barn),
• ett utbildningsbevis från den tidigare skolan
• En kopia av betygen för innevarande år, samt 3:e kvartalet föregående år,
• Vid skilsmässa / separation, ett officiellt dokument som anger barnets vårdnadshavare.

För familjer med hemvist i Sverige: Bevis på elevens medborgarskap, “personbevis”.

Innan skolstart

Ett intyg att eleven har lämnat den tidigare skolan (exeat), hela skolmappen inklusive den tidigare skolans godkännande att flytta upp till nästa klass, samt hälsodokumentationen.

Lycée Français Saint Louis de Stockholm
Inskrivning
Essingestråket 24
112 66 Stockholm

Tél. : +46 8 441 30 30

e-mail : secretariat[a]lfsl.net