Fritids – Périscolaire

Stockholms Kommun har godkänt Lycée Français Saint Louis (LFSL) som fristående fritidshem (Périscolaire-Fritids), och vi följer samma regler som Stockholms Stad.

Fritidshem vänder sig till elever mellan CP och CM1 och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Fritidshemmets uppdrag finns i den svenska läroplanen LGR22. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov. Barn får plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier – eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

LFSL får fritidspeng från kommunerna för varje barn registrerat på Fritids, och platsen kan endast garanteras om de krav som kommunerna ställer uppfylls (barnets folkbokföringsadress, familjeförhållanden, etc.)

Övriga kommuner kan ha andra regler (avgift, maxtaxa, uppsägningstid, etc.) och vårdnadshavare som inte bor i Stockholms kommun uppmanas att kontakta sin egen kommun.

LFSL får fritidspeng från kommunerna för varje barn registrerat på Fritids, och platsen kan endast garanteras om de krav som kommunerna ställer uppfylls (barnets folkbokföringsadress, familjeförhållanden, etc.)

Regler för placering Fritids

Inkomstblankett

TYRA – Allmänna villkor