Skolregler

BESKRIVNING AV SKOLGÅNG PÅ LFSL

BESKRIVNING AV SKOLGÅNG

DOKUMENT På franska:

Skolregler (Låg- och mellanstadiet) :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ÉLÉMENTAIRE

CHARTE ÉLÉMENTAIRE

CHARTE LAÏCITÉ

Skolregler (Högstadiet och gymnasiet) :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR SECONDAIRE

CHARTE LAÏCITÉ

Regler FÖR ANVÄDNING AV ELEVSKÅP (HÖGSTADIET OCH GYMNASIET)

CONDITIONS POUR L’UTILISATION DES CASIERS

Regler i skolmatsalen:

LA CHARTE DE LA CANTINE

IT-regler:

CHARTE INFORMATIQUE

Goda råd till tonårsföräldrar