Lärare

det pedagogiska teamet

Lycée Français Saint Louis pedagogiska team i Stockholm består av franska, utstationerade lärare, diplomerade av Éducation Nationale i Frankrike, samt kvalificerade franska, fransktalande, engelska eller svenska lärare som rekryterats lokalt.

Undervisningsteamet har en stor erfarenhet av undervisning i grundskolan och på gymnasiet. Att förmedla kunskap är en lärares främsta roll och LFSL:s lärare är kända för sin pedagogiska kompetens.
LFSL:s skolprojekt uppmuntrar läraren till en bredare vision och ett omsorgsfullt tillvägagångssätt till förmån för barnets intresse och välbefinnande och självständighet, samt för att förbereda eleverna att bli ansvariga medborgare.

Huvudlärarens roll

På högstadiet och gymnasiet har alla klasser en huvudlärare, från “6ème” till “Terminale”.
Huvudlärarens roll är avgörande för elevens framgång och orientering. Hen utgör länken mellan sin klass och all personal som följer eleven: ämneslärare, CPE (Conseiller Principal d’Éducation), skolhälsoteamet och ledningen.
Hen är även familjernas huvudkontakt.
Ibland ansvarar huvudläraren för specifikt pedagogiskt stöd som ges till en elev med särskilda utbildningsbehov.
I klassen fokuserar huvudäraren på alla elever och god kommunikation. Hen organiserar och ansvarar för “l’heure de vie de classe” (klasstimmen) och hanterar eventuella konflikter rörande elever i sin klass, tillsammans med CPE, skolhälsoteamet och rektorn.
I samarbete med CPE organiserar hen val av delegater.

Huvudlärarens arbete är en del av “Parcours Avenir”, vilket innebär att ge eleverna studievägledning och råd, samt förklara processen för fortsatta studier på gymnasiet eller högre utbildning.

I början av skolåret arrangeras ett möte med klassläraren eller huvudläraren, under vilket alla kontaktuppgifter förmedlas.