APE

Föräldraföreningen APE är en svensk ideell förening.

Syftet med APE är att organisera event, projekt eller händelser relaterade till Lycée Français Saint Louis i Stockholm, i samråd med ledningen och lärarna på skolan, för att främja barnens välbefinnande och utveckling, från CP till Terminale.

Kontor

APE: s styrelse utses på generalförsamlingen i ett år.
Medlemmarna av styrelsen, som valdes den 16 oktober 2019, är:
Ordförande: Anne Palmqvist
Vice Ordförande: Emilie Barlet
Kassör: Stéphanie Potter
Sekreterare: Marion Grönberg (franskt språk), Hanit Cambier (svenska)

Organisation

Funktionssättet är enkelt: uppgifterna utförs dagligen inom styrelsen , eftersom alla ledamöter har annan frivillig eller yrkesverksamhet vid sidan om. APE arbetar per projekt och bildar således små grupper, ofta i samverkan med skolan: ledningen, lärare, elever, FSE, idrottsföreningen.

INDELNING AV de föreslagna aktiviteterna:

– SPORT: Solidaritetslopp, Mini Marathon
sport.ape.lfsl[a]gmail.com
– KULTUR: Nobel litteraturpriset
culture.ape.lfsl[a]gmail.com
nobel.ape.lfsl[a]gmail.com
– KERMESSE:
kermesse.ape.lfsl[a]gmail.com
– MEDIA:
media.ape.lfsl[a]gmail.com
– LFSL SHOP:
boutique.ape.lfsl[a]gmail.com
www.apelfsl.e-monsite.com

Du kan kontakta APE när ett projekt intresserar dig eller om du vill skapa ett projekt för barn i grundskolan eller på gymnasiet!

Finansiering

Föreningen finansieras nästan uteslutande av bidrag och donationer från familjer.
För att bli en aktiv medlem är det frivilliga årliga bidraget 300 kronor per familj.
Denna avgift gäller per skolår. Ni kan naturligtvis betala mer om ni har möjlighet till det.
Bidragen ska betalas till föreningens bankkonto:
Bankgiro: 428-8676 om “COTIS, namn och klasser för dina barn”