APE – Föräldraföreningen

Föräldraföreningen APE är en svensk ideell förening.

Syftet med Föräldraföreningen är att organisera evenemang, projekt eller manifestationer relaterade till Franska Gymnasiet Saint Louis i Stockholm, i samordning med skolledningen och lärarna på skolan, och för barnens välbefinnande och utveckling från årskurs 1 till 3:e året på gymnasiet.

Kontakta oss: ape.lfsl@gmail.com

Följ oss: https://www.facebook.com/ape.lfsl

FÖRESLAGNA AKTIVITETER

Förutom mindre evenemang som Lucia eller godisfika är Föräldraföreningen en central partner under skolans Nobelvecka genom att organisera och finansiera museibesök för grundskoleeleverna (inträdesbiljetter, privata bussar, franskpråkig guide, Nobelmedalj). Föräldrarna deltar även i dekorationen av lokalerna och serveringen vid Nobellunchen.

Vi organiserar också tillsammans med LFSL Solidaritetsloppet, som år 2023 möjliggjorde en donation på 125 000 SEK till Barncancerfonden.

Avslutningsvis firar vi traditionellt året med Kermesse, där föräldrarna engagerar sig för att tillsammans fira ett år av framgång, lärande och delande.

Ni är välkomna att kontakta Föräldraföreningen om ni är intresserade av ett projekt eller om ni vill starta ett projekt för barnen och skolan, mellanstadiet eller gymnasiet!

ORGANISATION

Arbetssättet är enkelt: Styrelsen, som väljs varje år vid årsmötet, ansvarar för att administrera föreningen både på representativ nivå och administrativt. Den ser till att föreningen fungerar bra och överlever.

Vardagligt arbetar Föräldraföreningen projektbaserat i små team som bildas efter behov, oftast i samordning med andra aktörer på gymnasiet: skolledning, lärare, elever, skolans liv, idrottsförening, fritids, och självklart med er föräldrar, som är en grundläggande länk för att genomföra dessa evenemang.

Föräldraföreningen utser också representanter vid skolans och sekundärskolans val i början av året för att kunna föra vidare era frågor och funderingar genom officiella representativa organ.

FINANSIERING

Föreningen finansieras genom familjers medlemsavgifter och donationer och kan inte genomföra sina projekt utan dessa medel.

Medlemsavgiften för läsåret 2023-2024 är endast 300 SEK per familj. Denna avgift gäller för ett skolår.

Naturligtvis är det fritt fram att ge mer om ni har möjlighet.

Betala med Swish på 123 267 8449 eller genom Bankgiro: 428-8676

Glöm inte att ange: “COTIS” + namn, förnamn och era barns klasser.

STYRELSE

Styrelsen för Föräldraföreningen väljs på årsmötet för en mandatperiod på ett år.

Medlemmar i styrelsen 2023-2024:

Ordförande: Kevin Renaudin

Vice ordförande: Bénédicte Berké

Kassör: Qizhen Zhu

Sekreterare: Feyza Chatti (franska), Melinda Bardin