CE

SKOLRÅDET

Skolrådet (Conseil d’Établissement) är huvudorganet för att hantera skolans frågor. Det ansvarar för både grundskolans och gymnasiets pedagogiska frågor.
Skolrådet är en trepartsorganisation med lika många representanter från administrationen, personalen, föräldrarna och eleverna.
Det har ordinarie möten tre gånger om året på initiativ av rektorn.

Medlemmar 2021-2022

Administration :
–  Aurélien Loyson, Rektor
–  Txomin Diaz, Ekonomichef
–  Emmanuelle Swynghedauw, Kultur- och vetenskapsråd vid Frankrikes Ambassad  (COCAC)
–  Maël Renault, Låg- och mellanstadiechef
–  Sarah Lempereur, Biträdande rektor / Olivier Cureau, Conseiller Principal d’Éducation (CPE)

Representanter för lärare på Högstadiet och gymnasiet :
–  Laurent Boudrique
–  Alexandre Pier Federici

Suppleanter:
– Estelle Bret
– Jean-Baptiste Lütz

Representanter för lärare på Låg- och mellanstadiet :
– Hélène Antropius
Jean-Christophe Ceres

Suppleanter:
– Hélène Requer
– Gina Thiebaut

Personalrepresentanter:
– Morgane Masson

Föräldrarepresentanter:
–  Jean-Stéphane Blondet
–  Nadir Kadri
– Jean-Chritophe Dollé

Suppleanter:
– Anne Palmqvist
Bénédicte Berke
Kevin Renaudin

Elevrepresentanter:
– Eve Le Riche
– Naima Winroth-Rousseau

Medlemmar med rådgivande funktion :
–  Nadine Pripp, Konsulär rådgivare
–  Nathalie Parmegiani, Konsulär rådgivare
– Hicham Mokrani, Konsulär rådgivare
– Noémie Altschul, Konsulär rådgivare
– Rebecca Lemberger, Svensk biträdande rektor

För att komma i kontakt med skolrådet, vänligen vänd er till rektorsexpeditionen:
secretariat@lfsl.net

För att kontakta föräldrarepresentanterna:
cet.ape.lfsl@gmail.com

Protokoll från skolrådets möten (på franska): Protokoll CE