CE

SKOLRÅDET

Skolrådet (Conseil d’Établissement) är huvudorganet för att hantera skolans frågor. Det ansvarar för både grundskolans och gymnasiets pedagogiska frågor.
Skolrådet är en trepartsorganisation med lika många representanter från administrationen, personalen, föräldrarna och eleverna.
Det har ordinarie möten tre gånger om året på initiativ av rektorn.

För år 2019/2020 är medlemmarna:

Administration :
–  Laurent Cantuel, Headmaster
–  Txomin Diaz, Financial Director
–  Emmanuelle Swynghedauw, COCAC

Representanter för lärare på Högstadiet och gymnasiet :
–  Laurent Boudrique
–  Alexandre Pier Federici

Representatives för lärare på Låg- och mellanstadiet :
– Hélène Antropius
– Hélène Requer

Suppleanter:
– Anne Rougnaux
– Bastien Saüt

Personalrepresentanter:
– Grégory Roustan

Föräldrarepresentanter:
–  Marion Grönberg
–  Eric Bonnel
–  Jean-Stéphane Blondet

Suppleanter:
– Nathalie Lucasson
– Cindy Speranza
– Lucie Mattio-Parmhed

Elevrepresentanter:
– William Pleyers
– Elodie Anastase Santesson

Medlemmar med rådgivande funktion :
–  Nadine Pripp, Representant från Franska Konsulatet
–  Nathalie Parmegianni, Representant från Franska Konsulatet
–  Rebecca Lemberger, Svensk biträdande rektor
–  Maël Renault, Låg- och mellanstadiechef
–  Olivier Cureau, CPE

För att komma i kontakt med skolrådet, vänligen vänd er till rektorsexpeditionen:
secretariat@lfsl.net

För att kontakta föräldrarepresentanterna:
cet.ape.lfsl@gmail.com