CE

SKOLRÅDET

Skolrådet (Conseil d’Établissement) är huvudorganet för att hantera skolans frågor. Det ansvarar för både grundskolans och gymnasiets pedagogiska frågor.
Skolrådet är en trepartsorganisation med lika många representanter från administrationen, personalen, föräldrarna och eleverna.
Det har ordinarie möten tre gånger om året på initiativ av rektorn.

Medlemmar 2022-2023

Administration  – Medlemmar med rösträtt
Katerina Doytchinov, Kultur- och Vetenskapsråd vid Frankrikes Ambassad (COCAC)
Denis Ravaille, Rektor
Fabrice Palhies, Rektor Låg- och Mellanstadiet
Sarah Lempereur, Biträdande rektor
Txomin Diaz, Ekonomi- och Administrativ chef (DAF)
Olivier Cureau, Conseiller Principal d’Éducation (CPE)

Medlemmar med rådgivande funktion
Olivier Priou, Konsul vid Frankrikes Ambassad
Nadine Pripp, Konsulär rådgivare
Nathalie Parmegiani, Konsulär rådgivare
Hicham Mokrani, Konsulär rådgivare
Noémie Altschul Green, Konsulär rådgivare
Béatrice-Ulrika Mozis, HR-chef
Åsa Conway – Biträdande Svensk Studierektor
Tess Le Riche, Vice-ordförande CVL

Representanter för lärare på Högstadiet och gymnasiet
Laurent Boudrique
Hélène Lacouque

Representanter för lärare på Låg- och mellanstadiet
Hélène Antropius
Eva Jolly

Suppleant
Anne Rougnaux

Personalrepresentant
Frédéric Vinazza

Föräldrarepresentanter
Melina Bardin
Bénédicte Berké
Jean-Christophe Dollé
Séverine Feuermann

Suppleanter
Anne Palmqvist
Kevin Renaudin
Fabrice Donguy

Elevrepresentanter
Vincent Holmgren
Joseph Mahé

Suppleanter
Adam El Gharbi
Naima Winroth Rousseau

För att komma i kontakt med skolrådet, vänligen vänd er till rektorsexpeditionen:
secretariat@lfsl.net

För att kontakta föräldrarepresentanterna:
cet.ape.lfsl@gmail.com

Protokoll från skolrådets möten (på franska): Protokoll CE