Skolhälsa

Fransk och svensk folkhälso- och utbildningspolitik är överens om att utbildning inom hälsa är en nyckelfaktor för elevers välbefinnande, akademisk prestation och rättvisa.

Hälsoplanen

Hälsoplanen – Parcours Santé, är en viktig del i Lycée Saint Louis skolprojekt.
Genom att arbeta med personliga relationer, hälsa och stöd för elever med särskilda behov ger LFSL barnet de bästa förutsättningarna för framgång och välbefinnande, samt för att uppnå sina mål.
För att möjliggöra detta arbetar ett team av specialister inom mental och fysisk hälsa varje dag till stöd för lärare och pedagogisk personal.

Organisationsschema och beskrivning av Skolhälsan (på franska)

Skolhälsans uppdrag

Skolhälsoteamets uppdrag är mycket specifika, nedan ges en beskrivning :

– Skolsköterskan: hon har först och främst en folkhälsoroll. Hon är utsedd av de svenska myndigheterna (Socialstyrelsen och Skolverket) för att upptäcka och förebygga hälsoproblem, samt främja och ge råd om hälsa på individuell och kollektiv nivå.

– Specialpedagogen: hon är expert på frågor som rör lärande och pedagogik, speciellt för elever i inlärningssvårigheter. Hon ansvarar för att identifiera och diagnostisera elevens svårigheter och sedan ge råd och stöd till föräldrar och lärare om hur de ska jobba med dem.

– Skolpsykologen: dennes roll är att ge stöd och råd till lärare i deras arbete med elever med särskilda behov. Skolpsykologen arbetar för att hjälpa lärare att bättre förstå och hantera elevernas behov.

– Kurator: hon är skolans psykosociala expert, arbetar för att hjälpa eleverna att må bra på skolan och ge dem stöd och goda förutsättningar för framgång.

Användbara länkar:

Handlingsplan-och-policy-ANT

1177.se är en hemsida för frågor kring barn och ungdomars hälsa och sjukdomar