Ledning

Ledningsgruppen och rektorn säkerställer driften av Lycée Français Saint Louis och respekten av lagar och förordningar.

Internationell skola i avtal med AEFE

Den del av skolan som ingått i avtal med AEFE inkluderar hela grundskolan och gymnasiet, från CP till Terminale.
Ledningen förvaltar skolans alla ekonomiska, mänskliga, logistiska och pedagogiska aspekter för Stiftelsen Lycée Français Saint Louis.

Rektor, Denis Ravaille, åtföljs av Låg- och mellanstadiechefen, Fabrice Palhies, till vilken han delegerar ledningen av låg- och mellanstadiet.

De är omgivna av ett team bestående av:

– Ekonomi- och Administrativ chef, Txomin Diaz, som har ansvaret för LFSL: s finans- och budgetpolitik och administrativa funktioner.
– HR-chef, Béatrice-Ulrika Mozis, vars uppdrag är att organisera LFSL: s HR-policy och att säkerställa överensstämmelse med svensk arbetslagstiftning.
– Biträdande Svensk Studierektor, Åsa Conway, är ansvarig för det lärarlaget i språk och allt som är relaterat till svenska myndigheter eller praxis inom utbildningsområdet.
– Senior Education Advisor (CPE), Olivier Cureau, som leder Vie Scolaire, dvs placerar eleverna under de bästa förutsättningarna individuellt och kollektivt , främjar akademisk framgång och personligt förverkligande.
– Biträdande Rektor, Sarah Lempereur, ansvarar för hälsoteamet och hjälper rektorn inom pedagogiska, utbildnings- och administrativa områden.

För att kontakta rektor och ledning, vänligen skriv till sekretariatet.

Svensk förskola

Förskolan är en svensk skola, som välkomnar barn mellan 1 och 5 år vilka sedan kan ansluta sig till CP. Katarina Koto, Rektor och Skolchef för förskolan, ansvarar för all förskoleverksamhet och förvaltar förskolan på alla ekonomiska, mänskliga, logistiska och pedagogiska plan åt Stiftelsen Lycée Français Saint Louis.

För att kontakta Rektorn och Skolchef för förskolan via e-mail: Rektor och Skolchef för förskolan och Fritids