Ledning

Ledningsgruppen och rektor säkerställer driften av Lycée Français Saint Louis och respekten av lagar och förordningar.

Internationell skola i avtal med AEFE

Den del av skolan som ingått i avtal med AEFE inkluderar hela grundskolan och gymnasiet, från CP till Terminale.
Ledningen förvaltar skolans alla ekonomiska, mänskliga, logistiska och pedagogiska aspekter för Stiftelsen Lycée Français Saint Louis. Rektor, Laurent Cantuel, åtföljs av Låg- och mellanstadiechefen, Maël Renault, till vilken han delegerar ledningen av låg- och mellanstadiet.

De är omgivna av ett team bestående av:

– Ekonomi- och Administrativ chef, Txomin Diaz, som har ansvaret för LFSL: s finans- och budgetpolitik samt administrativa funktioner (ledning, laglig IT) .
– Personalchef, Ditte Mårgård-Alavi, vars uppdrag är att organisera LFSL: s HR-policy och för att säkerställa överensstämmelse med svensk arbetslagstiftning .
– Biträdande svenska studierektor, Rebecca Lemberger, som är ansvarig för det svenska lärarlaget och allt som är relaterat till svenska myndigheter eller praxis inom utbildningsområdet.
– Senior Education Advisor (CPE), Olivier Cureau, som leder Vie Scolaire, dvs placerar eleverna under de bästa förutsättningarna individuellt och kollektivt , främjar akademisk framgång och personlig uppföljning.
– Projektledaren Sarah Lempereur, som ansvarar för utveckling och genomförande av skolprojektet 2019-2022.

För att kontakta rektor och ledning, skriv till: secretariat[a]lfsl.net

Svensk förskola

Förskolan är en svensk skola, som välkomnar barn mellan 2 och 5 år som sedan kan ansluta sig till CP.  Tf. Rektor på förskolan, Eva Stormgaard, ansvarar för all förskoleverksamhet och förvaltar förskolan på alla ekonomiska, mänskliga, logistiska och pedagogiska aspekter åt Stiftelsen Lycée Français Saint Louis.