UTBILDNINGSPLANER

De utbildningsvägar (Parcours éducatifs) som fastställts av utbildningsministeriet i Frankrike syftar till att följa elevernas arbete inom dessa olika områden under hela deras skoltid.

FRAMTID

Från 6ème till Terminale tillåter Framtidsplanen varje elev att gradvis orientera sig och upptäcka den ekonomiska och professionella världen. Syftet är att låta eleven:

⦁ Förstå den ekonomiska och yrkesmässiga världen såväl som mångfalden av yrkesutbildningar
⦁ Utveckla en känsla av engagemang och initiativ
⦁ Utveckla sitt skol- och yrkesorienteringsprojekt.

Läs mer (på franska)

artistisk och kulturell utbildning

Planen för konstnärlig och kulturell utbildning är den kunskap som eleven förvärvar, av erfarna praxis och möten gjorda inom områdena konst och kulturarv, vare sig det är i samband med undervisning, specifika projekt och utbildningsåtgärder, vilken kompletterar skolundervisningen och undervisning som eventuellt sker utanför skolan.

Läs mer (på franska)

HÄLSA

Social- och hälsopedagogiken bidrar till att ge eleverna gynnsamma förutsättningar för lärande och syftar till att ge var och en möjlighet att förvärva den kunskap, färdighet och kultur som är nödvändig för att bli en ansvarsfull medborgare. Den bidrar till att skapa en gynnsam skolmiljö och är ett viktigt inslag i en skola för välbefinnande och vänlighet.

Elevernas hälsa är en viktig del av deras välbefinnande. Därför är det nödvändigt att utveckla ungdomars kunskap och beteenden som är gynnsamma för deras hälsa. Skolan är den mest bästa platsen för detta: å ena sidan tillbringar eleven mer än en tredjedel av sin vakna tid i skolan; å andra sidan är det den mest lämpliga platsen för ett jämlikt förvärv av dessa kunskaper efter informationen riktar sig till elever med olika familjeliv och socioekonomisk bakgrund.

Läs mer (på franska)

Medborgare

Planen Medborgare är en del av elevens övergripande utbildningsplan. Den riktar sig till framtida medborgare som gradvis blir medvetna om sina rättigheter, sina skyldigheter och sitt ansvar. Med förankring i alla ämnen, särskilt moralisk och medborgerlig utbildning, medie- och informationsutbildning, bidrar planen till att förmedla republikens värderingar, principer och lära om livet i demokratiska samhällen. Det leder elevens utbildning till samstämmighet under sin skoltid, men också utanför och efter skolan.

Läs mer (på franska)