Högstadiet / Gymnasiet

“Collège” välkomnar barn efter élémentaire och består av fyra årskurser.
“6ème” gör det möjligt för eleverna att anpassa sig till organisationen och levnadsmiljön på “collège”. Under “5ème”, “4ème” och “3ème” utvecklar eleverna sina färdigheter inom olika discipliner och gränsöverskridande kurser. Efter “Collège” fortsätter eleverna sina studier i Lycée (gymnasiet). Lycée är organiserat i tre årskurser: “Seconde”, “Première” och “Terminale”.

photo/copyright : roger schederin www: studiolighthouse.se

ORGANISATION

På “Collège” ges lektionerna i huvudbyggnaden av LFSL. För Lycée ligger de i “Annexet” några minuters promenad från huvudbyggnaden. Eleverna från Lycée går till huvudbyggnaden för att lektioner i naturvetenskap, sport och för att äta lunch.
Schemat organiseras i 55-minuters lektioner och delas upp från 8:00 till 12:05, samt från 13:10 till 18:20 från måndag till fredag. Utöver lektionerna bör tid ägnas varje dag till personligt arbete hemma.

Undervisningen utgörs ave en uppsättning av discipliner, som alla bygger på den gemensamma grunden för kunskap, färdigheter och kultur.

– franska
– Matematik
– Historia / Geografi
– Moralisk och medborgerlig utbildning
– Moderna språk
– Biologi
– Kemi /  Fysik
– Teknik
– Sport
– Konst
– Musik

Angående språk, ges svenskundervisning till alla elever i grundskolan (från CP till 3ème) Engelska undervisas från 6ème till Terminale som ett första språk (i en nivågrupp). Tyska och Spanska erbjuds som ett andra språk från 5ème. Eleverna kan välja till studier i latin från 5ème (CNED).

utbildningserbjudande

LFSL: s utbildningserbjudande överensstämmer med de franska nationella utbildningsprogrammen med en anpassning till värdlandet genom inrättandet av en svensk internationell sektion.

Se hela utbudet av kurser, alternativ och specialiteter som erbjuds på LFSL i inskrivningsguiden (på franska)

Mer specifikt erbjuds tre alternativ för elever på gymnasiet:
– Baccalauréat
– Baccalauréat Français International (BFI)
– Baccalauréat och gymnasieexamen

Se till de olika banorna och motsvarande alternativ för varje klass (på franska): Seconde, Première, Terminale

 

BEDÖMNING

Kurserna inkluderar periodiska utvärderingar: läxor, samt muntliga och skriftliga prov. Varje termin (tre gånger per läsår) får föräldrarna en utvärdering, som innehåller lärarnas betyg, åsikter och råd. Klassrådet (Conseil de classe) består av alla lärare i divisionen, delegerade representanter för elever och föräldrar, och leds av rektorn. Klassrådet ger ett utlåtande om alla elevers resultat, arbete och beteende, samt diskuterar under den sista terminen om varje elevs fortsatta studier.

EXAMINA

• Le Diplôme national du brevet (DNB) – i slutet av “3ème”: Dess erhållande baseras på betygen som ackumulerats vid kontinuerlig kontroll. Examen består av fyra skriftliga prov: franska, matematik, historia och geografi, vetenskap. Elever som har följt den svenska sektionen har även sitt slutprov.

• Le Baccalauréat d’enseignement général – i slut av ” terminale”: Den består av skriftliga och muntliga prov. För att bli godkänd är det nödvändigt att nå medeltalet 10/20. Några tentor såsom “Terminale”. Eleverna har också möjlighet att studera till en Baccalauréat Français International . En reform av baccalauréat pågår för närvarande, mer information finns på det franska utbildningsdepartementets webbplats.

• Gymnasieexamen för studenter som har följt den svenska internationella sektionen.

Studentmössorna – en svensk tradition: i slutet av skolåret inbjuds alla elever i “terminale”, deras föräldrar och lärare till en ceremoni under ledning av Frankrikes ambassadör. Under denna festlighet bär alla elever studentmössan, symbolen för att ha klarat av deras gymnasieutbildning och deras övergång i vuxenlivet.

RELATION LÄRARE OCH FÖRÄLDRAR

Varje klass har en huvudlärare (professor principal – PP) som är:

– Den viktigaste kontakten för eleverna beträffande alla frågor om livet i skolan och deras studier
– Huvudkontakten för familjer och samordnaren av klassens undervisningsteam.

Möten mellan föräldrar och lärare organiseras flera gånger under skolåret:
– Ett par veckor efter starten kallar huvudläraren till ett informationsmöte
– Efter klassråden i 1: a och 2: a terminen anordnas individuella möten med lärarna
Under året kan föräldrar be om att få träffa en lärare genom att skicka en förfrågan direkt eller via sekretariatet.