Rektorn har ordet

Det är med stort nöje som jag tillträder min tjänst på Lycée Français de Stockholm, som har ett avtal med l’Agence pour l’Enseignement Francais à l’Etranger (AEFE).

Denna skola, som är rik på en passionerad och fascinerande historia, inbjuder oss att förena oss kring grundläggande gemensamma värderingar av respekt för andra, ömsesidig hjälp, tolerans och jämlikhet.

Mina första ord är till de elever som anförtros oss för att önska dem ett år 2020–2021 av blomstrande utveckling och akademisk framgång.

Personalen som helhet, och särskilt lärarna, är angelägna om att välkomna dem och arbeta tillsammans med familjerna för att stödja dem mot dessa mål.

Detta skolår med ett unikt hälsoläge i världen styrs av nationella, franska och svenska rekommendationer och direktiv. Ett hälso- och utbildningsprotokoll anpassat till LFSL och som kontinuerligt utvecklas är därför tillgängligt för er alla på skolans webbplats.

Strikt efterlevnad av detta protokoll, som kommer att anpassas till utvecklingen av hälsokrisen, krävs av hela skolgemenskapen (personal, vårdnadshavare, elever).

Således ställs mötena in mellan vårdnadshavare och lärare. Men individuella möten kan begäras med lärare och elevhälsoteamet för elever med särskilda behov. Jag kommer att ha möjlighet själv och den nya biträdande rektorn, Sarah Lempereur, att hälsa på var och en av er vid olika tillfällen.

Undervisningen äger rum i skolans lokaler i början av skolåret för alla nivåer från grundskola till gymnasium, med efterlevnad av hälsodirektiv och rekommendationer (hygienrutiner, social distansering osv.).

Undervisningen kan eventuellt förändras från på plats och/eller på distans utifrån våra myndigheters anvisningar. Ni kommer att kunna ta del av skolans rutiner via det protokoll som finns tillgängligt på webbplatsen året runt.

Under det här skolåret kommer vi också att fortsätta våra utbildningsinsatser och projekt såväl som strävan efter lyckad måluppfyllelse (målmedvetenhet, ansträngning och hårt arbete är nycklarna till framgång). Att stödja våra studenter mot de examen som erbjuds av skolan och en inriktning mot högre studier är en del av våra prioriteringar.

Jag önskar all personal, familjer och elever ett gott skolår.

Aurélien Loyson
Rektor