Rektorn har ordet

Det är med stort nöje som vi kommer att träffas igen torsdagen den 26 augusti 2021 på Lycée Français Saint Louis i Stockholm, i avtal med Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE).

På den här skolan, med sin fascinerande historia, samlas vi kring de grundläggande gemensamma värderingarna; respekt för andra, ömsesidig hjälp, tolerans och jämlikhet.

Undervisning enligt den franska läroplanen står i centrum för vår verksamhet, samtidigt som vi öppnar oss för värdlandet genom särskilda utbildningstillägg (en internationell sektion, det svenska språket och valfria kurser). Den franska studentexamen, Baccalauréat, är målet i gymnasieutbildningen för alla våra elever. Dessutom erbjuds en OIB eller Gymnasieexamen SAM eller NAT.

Mina första ord riktar sig till de elever som man anförtror oss och jag önskar dem ett år 2021-2022 fyllt av tillfredsställelse och akademisk framgång.

Hela personalen, och lärarna i synnerhet, är angelägna om att välkomna dem och att samarbeta med deras familjer för att hjälpa dem att nå dessa mål.

Det nya skolåret, i ett sammanhang som fortfarande är unikt beträffande hälsoskydd, styrs av nationella, franska och svenska rekommendationer och direktiv. Ett protokoll för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar på LFSL finns därför tillgängligt för användarna på skolans hemsida.

Nivå 1 är aktiverad och innebär närundervisning för alla elever både i grundskolan och på gymnasiet, med respekt för hälsorekommendationer och riktlinjer (skyddsåtgärder, social distansering osv.).

Det är inte obligatoriskt att bära munskydd denna dag, men det är naturligtvis frivilligt för alla (elever och personal). Endast personal och elever får vistas i LFSL:s lokaler (utom i undantagsfall, om ledningen ger sitt tillstånd).

Hela skolgemenskapen (personal, vårdnadshavare, elever) uppmanas att strikt respektera detta protokoll, som kommer att anpassas efter hälsokrisens utveckling.

De möten som planerats mellan nya föräldrar/lärare fredagen den 20 augusti ställs därför in. Lärare och hälsoteamet kan dock begära enskilda möten för elever med särskilda behov. Under veckan den 6-10 september kommer lärarna i grundskolan och gymnasiet att planera videomöten med familjerna i varje klass för att gå igenom förväntningar och planering för läsåret.

Undervisningen kan eventuellt utvecklas i form av närundervisning- och/eller distansundervisning beroende på nivåerna och enligt våra myndigheters anvisningar. Ni kommer naturligtvis att informeras i förväg genom det protokoll som finns tillgängligt hela året på hemsidan.

Under det här läsåret fortsätter vi också med våra pedagogiska åtgärder och projekt och strävar efter att uppnå en hög kvalitet i undervisningen (noggrannhet, ansträngning och arbete är nycklarna till framgång). Stödet till våra elever för de certifieringar som skolan erbjuder och en vald inriktning mot högre utbildning är en del av våra prioriteringar.

Jag önskar alla anställda, familjer och elever ett utmärkt läsår.

Aurélien Loyson, Rektor