Rektorn har ordet

Rektorns ledare

I mer än 60 år har Lycée Français Saint Louis i Stockholm stöttat framtida vuxna under hela deras skolgång. Med sitt godkännande av Ministère français de l’Éducation Nationale (franska nationella ministeriet för utbildning och ungdomsfrågor) och avtal med AEFE (byrån för fransk utbildning utomlands), tillåter det mer än hundra elever varje år att erhålla diplomen Baccalauréat eller Diplôme National du Brevet, berikat med ett ”mention” för många av dem. Dessa akademiska framgångar är resultatet av den noggrannhet, ansträngning och arbete som utvecklats hos våra elever av krävande och omtänksamma pedagoger och lärare. Den svenska miljön, mer allmänt flerspråkiga miljön, där mer än 800 elever av minst 30 olika nationaliteter arbetar och bor, bidrar också till att utveckla deras akademiska spetskompetens. Denna miljö är också kärnan i skolans pedagogiska projekt, nämligen bildandet av ett medborgerligt samvete, allas välmående, samtidigt med inkludering och utveckling av var och en.

I början av läsåret 2022 antog gemenskapen vid Lycée Français Saint Louis i Stockholm ett ambitiöst förnyat pedagogiskt skolprojekt: genom att läsa det kommer du att förstå hur vi vill kombinera styrkorna i det franska och svenska utbildningssystemen för att på bästa sätt stödja våra elever i deras akademiska framsteg och personliga och medborgerliga utveckling. Från CP till Terminale, från Förskola till fritidsaktiviteter, arbetar lärare, pedagoger och personal med glädje för att strukturera ett mottagande, utbildningsplaner och pedagogiskt stöd som bidrar till ett lugnt skolklimat: det är så varje elev uppmuntras till engagemang i sin inlärning, både akademisk och pedagogisk, och att utveckla sitt självförtroende.

I praktiken är LFSL-gemenskapen målmedvetet engagerad i en hållbar utvecklingsstrategi, särskilt via sina ekodelegater, vilket framgår av dess EFE3D-märkning (åtagandenivå); från lågstadieelever som arbetar på webbtidningen Prim’Time till gymnasieelever från Conseil de la Vie Lycéenne på deras nyhetsbrev, via de i grundskolan som medverkar i Club Webradio, går många av våra elever helt in i ett praktiskt förhållningssätt till medieutbildning, insatsen för deras generation är stor; och deras engagemang är inte mindre starkt när det gäller att påbörja en pedagogisk aktivitet kring att träffa en konstnär eller ett proffs, att upptäcka ett museum, en stad, ett land, ett språk eller en idrottsutövning.

Jag uttrycker därför en önskan att gemenskapens integrering på Lycée Français Saint Louis under lång tid framöver rimmar med ambition, höga standarder, framgång, välvilja, tillfredsställelse och stolthet, både individuellt och kollektivt. Och jag tackar varmt de familjer som dag efter dag visar sitt förtroende för skolan genom att anförtro sina barn åt den. Utan att glömma att understryka det starka engagemanget hos LFSL:s personal som under hela året gör det till sin plikt att arbeta till förmån för var och en av våra elever.

Denis RAVAILLE
Rektor

14 augusti, 2023