Rektorn har ordet

Välkommen till Lycée Français Saint Louis hemsida!

I enlighet med franska skolor utomlands har Lycée Français Saint Louis i Stockholm ett trippelt uppdrag:
att undervisa franska barn i Stockholm, att undervisa svenska barn och att undervisa barn från andra nationaliteter som vill följa franska läroplanen från det franska nationella utbildningsministeriet.

LFSL styrs av en svensk stiftelse; Stiftelsen Lycée Français Saint Louis i Stockholm och dess styrelse.

Lycée Français Saint Louis i Stockholm har status som en Svensk Internationell skola, vilket innebär att, förutom möjligheten att erbjuda franska program, den även måste respektera vissa regler som är specifika för svenska skolor.

Som rektor ansvarar jag för den internationella delen av skolan, i avtal med AEFE, från första klass i grundskolan (CP) till sista året på gymnasiet (Terminale).

LFSL, som består av certifierade och kvalificerade lärare och ett starkt dedikerat administrativt team, har en unik pedagogisk modell, som kombinerar styrkorna i de franska och svenska systemen för att skapa framgång för alla elever.

Vår skolprojekt fokuserar på skolklimatet och omfattar ett arbete med personliga relationer, hälsa och stöd vid särskilda behov, för att ge alla barn de bästa förutsättningarna för framgång och välbefinnande och för att kunna uppnå sina mål.

Vi vill ge våra elever möjlighet att skaffa sig kunskaper i en trevlig miljö, lugn och trogen våra värderingar; respekt, välbefinnande och framgång.

Jag önskar er ett trevligt besök!

Laurent Cantuel
Rektor