Studievägledning

LFSL tillhandahåller resurser i studievägledning för att hjälpa elever och deras familjer i valet av skola i det franska, svenska eller internationella högre utbildningssystemet.

personalresursen för information och studievägledning (PRIO) Perrine Motch, och den biträdande svenska studierektorn, samt hela undervisningsteamet (Rektorn, CPE, huvudlärare, lärare, bibliotekarier…) arbetar för att aktivt förbereda eleverna för sitt val av fortsatta studier.

I biblioteket (CDI) och i rum A8 på gymnasiet finns broschyrer publicerade av ONISEP, olika utgåvor av tidskriften L’Etudiant, samt informationsblad från olika högskolor.

Olika digitala resurser är tillgängliga för gymnasieelever från skoldatorerna tack vare LFSL:s olika abonnemang: GPO3 orienteringsutbildningsprogram och digitala broschyrer på ONISEP (Biblionisep, vilket är tillgängligt tack vare koder som distribueras till eleverna) .

Studievägledning i det franska systemet: Parcours Avenir

Det är utbildningsplanen Framtid (inkluderad i lagen om vägledning och programmering för återuppbyggnaden av republikens skola den 8 juli 2013) som formaliserar utbildningen i studievägledning och förberedelserna för en framgångsrik professionell integration.

Denna kurs syftar till att förvärva de färdigheter och kunskaper som är nödvändiga för att projicera sig själv in i framtiden och göra motiverade och medvetna val av inriktning. Denna Framtidsplan är sammanlopplad med skolans pedagogiska projekt.

Alla elever  från 6ème till sista året är berörda av denna studievägledning, som görs inom ramen av undervisningen (disciplinär och tvärvetenskaplig), specifika stödtider (personligt stöd, personliga studievägledningsintervjuer etc.) eller till och med olika event mm. för att upptäcka arbeten och inriktningar (företagspraktik, jobbforum , utbildningsforum, etc.)

Framtidsplanen har tre mål:

– Utveckla sitt pedagogiska och professionella studievägledningsprojekt

– Utveckla en känsla av engagemang och initiativförmåga

– Förstå den ekonomiska och professionella världen och känna till mångfalden av yrken och utbildningar

På initiativ av rektor deltar många LFSL-aktörer i detta system:

– Huvudlärarna

– Resurspersonal inom information och studievägledning (PRIO)

– Lärare

– Bibliotekarien och CPE (Conseiller Principal d’Éducation)

LFSL:s studievägledningsresurser (sitografi, digitala resurser, ONISEP-prenumerationer, mjukvara, etc.) är tillgängliga via Pronote, “Portail CDI” (Portial E-Sidoc du LFSL), fliken “Läs mer om” / “studievägledning” .

Andra användbara länkar (på franska) :

Studievägledning på AEFE :s hemsida : https://www.aefe.fr/orientation/construire-son-parcours/parcours-individuel-de-leleve

Oniseps broschyr om Framtidsplanen : https://fr.calameo.com/read/0000375473084cc8a2978

SE PRESENTATIONER OM ATT STUDERA I SVERIGE EFTER HÖGSTADIET

Nedan finner ni en länk till presentationer om att studera i Sverige efter collège:

Att studera i Sverige efter collège (högstadiet)

Användbara länkar:

Intern hemsida för studievägledning beträffande gymnasieutbildning på LFSL

Intern hemsida för studievägledning beträffande svensk gymnasieutbildning

Option Internationale Baccalauréat (OIB)

Diplôme National du Brevet International (DNBI)

Högre utbildning i Sverige