Vie Scolaire

“Vie Scolaire” är en service på Collège & Lycée (högstadiet och gymnasiet) som består av en Utbildningsrådgivare (CPE) och flera elevassistenter på heltid eller deltid.

“Vie Scolaire” tar ta hand om eleverna utanför klassrummet och lektionerna. Dess huvuduppgift är att säkerställa att varje elev följer sin skolgång under de bästa förutsättningarna, med respekt för människor, egendom och regler i samhället.
«Vie Scolaire» är en plats som tar emot och lyssnar på eleverna när som helst på dagen : skolrelaterade eller personliga problem, samt för att få information om den dagliga organisationen i Collège och Lycée. Elevassistenterna övervakar eleverna huvudsakligen under håltimmarna, under rasterna, samt under lunchrasten.

De har en pedagogisk roll: respekt för regler, ge råd, samt hjälp med läxor. De fokuserar på elevernas problem och hanterar också frånvaro och förseningar.

CPE (utbildningsrådgivaren) ansvarar för den enskilda uppföljningen av eleverna: han har intervjuer med elever och deras familjer om elevernas beteende, arbetar i nära samarbete med skolhälsoteamet och huvudlärarna.
Han informerar familjer om eventuella problem med sina barns skolgång. Han säkerställer också organisationen av valet av klassrepresentanter.

Föräldrar uppmanas att regelbundet konsultera Pronote (inloggningsuppgifter skickas till alla familjer i början av skolåret).
Merparten av kommunikationen sker via detta verktyg, inklusive e-post. Pronote inkluderar elevernas scheman, betyg, läxor, frånvaro och förseningar samt regelbunden uppdaterad information.

Vie Scolaire kan kontaktas via e-post viescolaire[a]lfsl.net

eller på telefon:

– För Collège: från 07:30 till 17:30 till tel: 08-441 30 34
– För Lycée: från 07:30 till 18:30 till tel: 08-441 30 68

LÄNK TILL PRONOTE
PRONOTE – KOMMUNIKATIONSVERKTYG