Administration

Administrationen säkrar den dagliga driften på Lycée Français Saint Louis under ledning av rektorn och chefen för ekonomi och administration.

Aurélien Loyson, Rektor
E-mail:
secretariat[a]lfsl.net
Tel:
+46(0)8 441 3030

Txomin Diaz, Ekonomi- och Adminitrativ chef
E-mail: tdiaz[a]lfsl.net
Tel: +46 (0)8 441 3045

SEKRETARIAT

Jean-François Fournier, Antagningsansvarig
E-mail: secretariat[a]lfsl.net
Tel: + 46 (0)8 441 3030

Aurélie Bonin, Ledningsassistent
E-mail: secretariat[a]lfsl.net
Tel: +46 (0)8 441 3031

EKONOMI OCH  ADMINISTRATION

Isabelle Imbert, Skolpengs- och Leverantörskontosansvarig
E-mail: iimbert[a]lfsl.net
Tel: +46 (0)8 441 3061

Sophie Pier Federici, Kommunikations- och Kundkontoansvarig
E-mail: spierfederici[a]lfsl.net
Tel: +46 (0)8 441 3065

Joël Labrousse, Driftansvarig
E-mail: jlabrousse[a]lfsl.net
Tel: +46 (0)8 441 3042

Nathalie Ferrand Gustafsson, Bokförings- och Löneansvarig 
E-mail: nferrandgustafsson
[a]lfsl.net
Tel: +46 (0)8 441 3032

IT 

Michaël Ceugnart, IT-tekniker
E-mail: mceugnart[a]lfsl.net
Tel: +46 (0)8 441 3087

UNDERHÅLL 

Laurent Berneron – Fastighetsskötare och Entrévärd
E-mail: lberneron[a]lfsl.net
Tél: +46 (0)8 441 3086