LÄROPLAN

Organiserat i cykler: Det franska utbildningssystemet är organiserat i skolår, vilka är grupperade i inlärningscykler.
Lärarlaget åtföljer eleverna att förvärva kunskap, färdigheter och kultur i den gemensamma undervisningen.

Målet är att bli godkänd i slutet av “3ème” . Därför skapas tre etapper som utgörs av 3 år var, för att ge eleverna tid att utveckla sina kunskaper.
Förvärvet av dessa kunskaper förbereder eleverna för att kunna fortsätta sina studier efter gymnasiet, samt att bli goda medborgare.

EFTER 3ème På Lycée Saint Louis

Den vanligaste är att eleverna fortsätter sina studier på skolan med genom att söka till 2nde i Lycée. Lycée Français Saint Louis erbjuder de tre allmänna baccalauréat: Ekonomisk och Social (ES), Litterär (L) och Vetenskaplig (S).
Att få en baccalauréat öppnar dörren till högre utbildning i Frankrike, Sverige eller andra länder genom likvärdighetssystem.

Svenskans plats på Lycée Français Saint Louis

En svensk utbildning läggs till den franska utbildningen så att eleverna får en erkänd utbildning i Sverige och Frankrike.
Mer information om svenska på LFSL : Svenskundervisning

Vad är ekvivalenserna mellan de franska och svenska systemen?

Hur går man vidare till gymnasiet och efter?

Undervisningsgruppens olika medlemmar (Ledningen, bibliotekarie, lärare), informerar eleverna och förbereder dem. Huvudlärarna är de som främst för samtalen om vidarestudier.
Två personer tar hand om de dagliga studiehandledningen på skolan: Rebecca Lemberger, Biträdande svensk studierektor och Manuel Mercier, Informations- och referensresurs.

Du hittar mer information om den svenska studiehandledningen på dessa sidor:

Intern hemsida för studievägledning beträffande gymnasieutbildning på LFSL

Intern hemsida för studievägledning beträffande svensk gymnasieutbildning

och för vägledning i det franska systemet på denna sida: 

Site d’information interne sur l’orientation dans le système français