LÄROPLAN

Organiserat i cykler: Det franska utbildningssystemet är organiserat i skolår, vilka är grupperade i inlärningscykler.
Lärarlaget åtföljer eleverna att förvärva kunskap, färdigheter och kultur i den gemensamma undervisningen.

Målet är att bli godkänd i slutet av “3ème” . Därför skapas tre etapper som utgörs av 3 år var, för att ge eleverna tid att utveckla sina kunskaper.
Förvärvet av dessa kunskaper förbereder eleverna för att kunna fortsätta sina studier efter gymnasiet, samt att bli goda medborgare.

utbildningserbjudande

LFSL: s utbildningserbjudande överensstämmer med de franska nationella utbildningsprogrammen med en anpassning till värdlandet genom inrättandet av en svensk internationell sektion.

Se hela utbudet av kurser, alternativ och specialiteter som erbjuds på LFSL i inskrivningsguiden (på franska)

Mer specifikt erbjuds tre alternativ för elever på gymnasiet:
– Baccalauréat
– Fransk Internationell Baccalauréat (BFI)
– Baccalauréat och gymnasieexamen

Se till de olika banorna och motsvarande alternativ för varje klass (på franska): Seconde, Première, Terminale

 

EFTER 3ème På Lycée Saint Louis

Den vanligaste är att eleverna fortsätter sina studier på skolan med genom att söka till 2nde i Lycée. Lycée Français Saint Louis erbjuder en Baccalauréat i allmän utbildning – i 1ère och Terminale: Den består av skriftliga och muntliga prov. För att erhålla diplomet måste eleven uppnå medelbetyget 10/20.

Det har skett en reform av Baccalauréat-examen för 2020. Baccalauréat-studierna sträcker sig över 2 år med kontinuerliga kontrolltester och slutprover som äger rum i 1ère och / eller Terminale. En stor muntlig examen äger rum i slutet av Terminale.

Eleverna har även möjlighet att ta en Fransk Internationell Baccalauréat, BFI( Baccalauréat Français International).

Att få en Baccalauréat öppnar dörren till högre utbildning i Frankrike, Sverige eller andra länder genom likvärdighetssystem.

För mer information (på franska)

Svenskans plats på Lycée Français Saint Louis

En svensk utbildning läggs till den franska utbildningen så att eleverna får en erkänd utbildning i Sverige och Frankrike.
Elever med svenska som modersmål kan även komplettera sina studier med en svensk Gymnasieexamen och erhålla ett svenskt slutbetyg.

Mer information om svenska på LFSL : Svenskundervisning

Vad är ekvivalenserna mellan de franska och svenska systemen?

Hur går man vidare till gymnasiet och efter?

Undervisningsgruppens olika medlemmar (Ledningen, bibliotekarie, lärare), informerar eleverna och förbereder dem. Huvudlärarna är de som främst för samtalen om vidarestudier.
Två personer tar hand om de dagliga studiehandledningen på skolan: Biträdande svensk studierektor och Informations- och referensresursen.

Du hittar mer information om den svenska studiehandledningen på dessa sidor:

Intern hemsida för studievägledning beträffande gymnasieutbildning på LFSL

Intern hemsida för studievägledning beträffande svensk gymnasieutbildning