Lycée Français Saint Louis de Stockholm

Lycée Français Saint Louis på sensommaren
Lycée Français Saint Louis på vintern

Lycée Français Saint Louis i Stockholm etablerades år 1959 och tar under läsåret 2021-2022 emot 741 elever i den internationella delen av skolan, från CP till Terminale.
Dessa elever, från 6 till 18 år, följer den franska läroplanen, som den i franska skolor i Frankrike. De yngre barnen tas emot i en svensk “Förskola“, vilken inte har något avtal med AEFE och som för närvarande tar emot ca. 95 barn. Barnen på förskolan kan sedan fortsätta till första klass i skolan, CP.

En Internationell skola

Lycée Français Saint Louis (LFSL), som är en godkänd Internationell Skola av Skolverket, består av låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium. Låg- och mellanstadiet (CP till CM2) tar emot 341 elever  i 16 klasser, högstadiet (från 6ème till 3ème) 255 elever i 12 olika klasser och gymnasiet (från 2nde till Terminale) tar emot 145 gymnasieelever i 6 olika klasser.
Undervisningen som tillhandahålls är i linje med alla franska skolor i AEFE-nätverket, dvs en franskspråkig utbildning som respekterar det franska nationella utbildningsministeriets läroplan, schema och bestämmelser.

Alla elever undervisas i svenska från och med första klass och svenskundervisningen fortsätter i grundskolan och på gymnasiet. Den ger eleverna möjligheten att gå över till det lokala undervisningssystemet eller att vidareutbilda sig i Sverige efter skolans slut.

En skola i avtal med AEFE

I och med sitt avtal med l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, (AEFE), ingår Lycée Français Saint Louis i Stockholm i ett nätverk med 540 liknande skolor i 138 olika länder runt om i Världen. På AEFE:S skolor utbildas mer än 370 000 elever, varav 40% är franska och 60% kommer från andra länder.

LFSL:s Rektor, Aurélien Loyson, och Låg- och mellanstadiechefen, Maël Renault, är utstationerade fransmän och anställda av AEFE.
Undervisningen på skolan utförs av utsända, diplomerade lärare från Frankrike, samt av lokalanställda, kvalificerade franska eller svenska lärare.

Diplom

På skolan förbereds ”Le Diplôme National du Brevet” under sista året på högstadiet och ”Le Baccalauréat” för allmän utbildning, samt den svenska OIB, med godkänt examensbevis, under sista året på gymnasiet. Elever med svenska som modersmål kan också studera till en svensk Gymnasieexamen och erhålla ett svenskt slutbetyg.

Lycée Français Saint Louis har under lång tid fått utmärkta examensresultat.
År 2021 erhöll 100% av kandidaterna sin Baccalauréat (Gymnasieexamen) och Diplôme National de Brevet (slutbetyg).
Dessa utmärkta resultat, som hör till de bästa bland franska internationella skolor runt om i världen, vittnar om undervisningens höga kvalitet på vår skola.

En svensk stiftelse

Skolan styrs av svensk lag, genom Stiftelsen Lycée Français Saint Louis i Stockholm, med Guillaume Lefebvre som styrelsens ordförande.