Lycée Français Saint Louis de Stockholm

Lycée Français Saint Louis i Stockholm etablerades år 1959 och tar under läsåret 2019 -2020 emot 698 elever i den internationella delen av skolan, från CP till Terminale.
Dessa elever, från 6 till 18 år, följer den franska läroplanen, som den i franska skolor i Frankrike. De yngre barnen tas emot i en svensk “Förskola”, vilken inte har något avtal med AEFE och som för närvarande tar emot ca. 80 barn. Barnen på förskolan kan sedan fortsätta till första klass i skolan, CP.

Lycée Français Saint Louis – är en av svenska staten godkänd ”Internationell Skola” och består av låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium. Låg- och mellanstadiet (CP till CM2) välkomnar 329 studenter i 16 klasser, högstadiet (från 6: e till 3: e) välkomnar 239 studenter i 10 olika klasser och gymnasiet (från 2nde till Terminale) välkomnar 130 gymnasieelever i 6 olika klasser. Undervisningen som tillhandahålls är i linje med alla franska skolor i AEFE-nätverket, dvs en franskspråkig utbildning som respekterar det franska nationella utbildningsministeriets läroplan, schema och bestämmelser.

På skolan förbereds ”Le Diplôme National du Brevet” under sista året på högstadiet och ”Le Baccalauréat” för allmän utbildning – med inriktningen L, ES och S, samt den svenska OIB, med godkänt examensbevis, under sista året på gymnasiet. Elever med svenska som modersmål kan också studera inför en svensk Gymnasieexamen och erhålla ett svenskt slutbetyg.

I och med sitt avtal med l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, (AEFE), ingår Lycée Français Saint Louis i Stockholm i ett nätverk med 496 liknande skolor i 137 olika länder runt om i Världen. På AEFE:S skolor utbildas mer än 355 000 elever, varav 40% är franska och 60% kommer från andra länder.

Lycée Français Saint Louis har under lång tid fått utmärkta examensresultat.
År 2019 erhöll 100% av kandidaterna sin Baccalauréat (Gymnasieexamen), varav mer än 41% med resultatet “mycket bra” eller “bra”. 
99,8% av kandidaterna erhöll Diplôme National de Brevet (slutbetyg), varav mer än 68% med utmärkelsen “mycket bra”.
Dessa utmärkta resultat, som hör till de bästa bland franska internationella skolor runt om i världen, vittnar om undervisningens höga kvalitet på vår skola.

Rektorn, Aurélien Loyson, och Låg- och mellanstadiechefen, Maël Renault, är utstationerade fransmän och anställda av AEFE.

Skolan styrs av svensk lag, genom Stiftelsen Lycée Français Saint Louis i Stockholm, med Alain Demairé som styrelsens ordförande.
Undervisningen utförs av utsända, diplomerade lärare från Frankrike, samt av lokalanställda, kvalificerade franska eller svenska lärare.
Alla elever undervisas i svenska från och med första klass och svenskundervisningen fortsätter i grundskolan och på gymnasiet. Den ger eleverna möjligheten att gå över till det lokala undervisningssystemet eller att vidareutbilda sig i Sverige efter skolans slut, samt medför att Lycée Français Saint Louis godkänts som Internationell skola av Skolverket.

photo/copyright : roger schederin – www: studiolighthouse.se