Gymnasieexamen LFSL – utökat program

Man måste ha läst minst 2500 (och fått E i minst 2 250 poäng) för att erhålla gymnasieexamen. 

Eleverna på LFSL läser mer (2600-3200 beroende på spécialités/options), vilket kallas för ett utökat program. 

De poäng som är över 2500 kallas utökade kurser. I examensbeviset är det utmärkt med ett U vilka kurser som är utökade kurser. Dessa kurser räknas bara med i snittbetyget om de behövs för behörigheten till ett specifikt program, eller om de ger dig meritpoäng.