Svenskt gymnasium – struktur

Den svenska gymnasieskolan är uppbyggd av Nationella program och av Introduktionsprogram.

​Det finns 18 Nationella program, varav 6 är högskoleförberedande program och 12 är yrkesprogram. 

Om du inte är behörig (se under fliken Behörighet) att söka ett Nationellt program finns 4 Introduktionsprogram. 

Här kan du läsa mer om de olika programmen.

För mer information om det svenska skolsystemet gå in på:  www.utbildningsinfo.se