27 januari: en minnesdag

Måndagen den 27 januari hade våra elever i Première chansen att delta i en dag för minnesdagen av Förintelsen, genom videokonferensmöte från lokalerna i Sophie Germain-gymnasiet i Paris med fem överlevande: Raphaël Esrail, Victor Perahia , Elie Buzyn, Esther Senot och Ginette Kolinka.

Detta möte, lärorikt och rörande, gjorde det möjligt för eleverna att förbereda minnes- och utbildningsresan till Polen som de ska åka på i april. De kunde utforska minnes-begreppet, vilket studerats i klassen några dagar tidigare och lära sig mer om detta brottens brott från andra världskriget, vilket på 1940-talet kom att leda juristen Raphael Lemkin till att utveckla ett nytt begrepp, folkmord, i ett försök att karakterisera det.

Under två timmar beskrev vittnen villkoren för överlevnad för de deporterade fram till befrielsen den 27 januari 1945 i Auschwitz-Birkenau-lägren av Röda armén, hur denna deportation och folkmordsprocess börjat med marginalisering av judarna och förbipasserande av deras lagliga rättigheter (lagarna i Nürnberg i Tredje Riket), i Tyskland som i andra länder i Europa (judarnas status enligt Vichy-regeringen).

En av våra elever kunde ställa en fråga till de överlevande och undrade hur män som kanske ansågs vanliga i andra avseenden kunde förvandlas, under påverkan av kriget – av detta totala och ohörda krig – till plågoandar. Som en del av elevernas samhälleliga och mänskliga resa ledde den här dagen i slutändan till att bättre förstå en händelse av historisk skala utan motstycke.